Sağlık kurulu raporuna bağlı olarak memurun görevine son verilebilir mi?

22/04/2020 00:01:00
Yazdır

Soru

Merhaba, 399 khk ye tabi sözleşmeli personel olarak bir kit kurumda göreve başladım. Bir gözüm çocukken geçirdiğim bir kaza sonucu görmüyor. İşe girişte istenen sağlık kurulu raporunda "binoküler görme gerektiren işlerde çalışamaz. Memurluk yapabilir." ibaresi yer almaktadır...Çalıştığım işletme çok tehlikeli sınıfta yer almakta ve bir çok asit, kimyasal madde olan bir ortamda çalışmaktayım. ... sağlığıma uygun bir ünitede görev yeri değişikliği için bir dilekçe yazdım ancak müdürlerim görev yerimi değiştirmemekte ısrarcı olmaları nedeni ile "Ağır ve tehlikeli işlerde çalışamaz ibareli" sağlık kurulu raporu aldım. Henüz raporu kuruma ibraz etmedim. Bu raporu kuruma ibraz edersem sözleşmemin fesh edilip edilmeyeceği endişesini taşıyorum. Bu raporla birlikte bir dilekçe yazmam sonucu beni işte çıkarabilirler mi?

Cevap

Kamu iktisadi teşebbüslerinde görev yapan sözleşmeli personelin işe alınması, hakları, sorumlulukları, sözleşme feshi ile diğer çalışma koşulları 1990 yılında yürürlüğe konulan 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiştir. Sözleşmeli personel hakkında bu KHK'de hüküm bulunmayan hallerde Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşüyle 657 sayılı Kanun uygulanmaktadır. Devlet Personel Başkanlığı kapatıldığı için söz konusu görev bu Kurumun görevlerini devralan Çalışma Genel Müdürlüğünce yerine getirilecektir.

399 sayılı KHK'de sözleşmeli olarak işe alınacaklarda aranacak şartlardan biri de adayların görevlerini devamlı yapmalarına engel olabilecek akıl sağlığı veya bedensel engel ile engelli olmamalarıdır. Bilindiği gibi kamuda engelli istihdamı yükümlülüğü memur ve işçileri kapsamakta, kontenjanlar belirlenirken sözleşmeli personel pozisyonları dikkate alınmamaktadır. Bir diğer ifadeyle sözleşmeli personel statüsünde engelli personel istihdamı yapılmamaktadır.

399 sayılı KHK'de sözleşmenin feshi ve sona ermesi koşulları 45. maddede düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre fesih koşullarından biri "İşe alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması veya bu şartlardan birinin sonradan kaybedilmesi," olarak düzenlenmiştir. İlk bakışta işe alınmada gerekli koşullardan biri olan sağlık durumu şartının kaybedilmesi sözleşmenin feshine yol açabilecek gibi görülse de konunun 399 sayılı KHK'nin bütünü ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile kamu istihdamına egemen olan ilkeler kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

399 sayılı KHK'ye göre, sözleşmeli personel yönetim kurulu kararıyla işe alınmakta, personelin, sözleşme süresi içinde görev yeri veya ünvanının değişmesi halinde sözleşme yeniden düzenlenmektedir. KHK'nin 9. maddesinde ise sözleşme süresi içerisinde gelişen hizmet şartlarına göre sözleşmeli personelin görevi veya görev yeri değiştirilebilmektedir. Personelin sağlık durumundaki değişikliklerin de "sözleşme süresi içinde gelişen hizmet şartları" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda sağlık durumunuzun fiilen ifa ettiğiniz görev için uygun olmaması halinde aynı unvanla başka bir işte görevlendirilmeniz, bu da mümkün değilse sağlık durumunuza uygun başka bir pozisyona atanmanız gerekecektir.

Aynı durum Devlet memurları için de söz konusu olabilmektedir. Devlet memurları Kanununun 98/b maddesinde "Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybedilmesi" memurluğun sona erme hallerinden biridir. Uygulamada, koruma ve güvenlik görevlisi unvanı üzerinden örnek verecek olursak, bu unvana atanabilmek için özel sağlık şartları belirlenmiş, görevin devamı için bu durumun periyodik olarak belgelendirilmesi zorunlu tutulmuştur. Ancak, görev süresi içinde sağlık durumunun bu görev için elverişli olmadığına dair rapor alan koruma ve güvenlik görevlileri memur veya eşdeğer diğer unvanlara atanmıştır.

Sonuç olarak, sağlık durumunuzun ifa ettiğiniz göreve uygun almadığının belgelendirilmesi halinde öncelikle görev yerinizin mevcut pozisyon unvanınızla ifa edebileceğiniz birimlerde istihdam edilecek şekilde değiştirilebileceğini veya bu mümkün değilse unvan değişikliği yapılarak sağlık durumunuza uygun başka bir unvana atanabileceğinizi değerlendiriyoruz.

Bu soru 29,184 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam