Engelli kadrosundaki aday memurun tayin hakkı

03/01/2017 00:21:00
Yazdır

Soru

Engelli kadrosundan kurumuma teknik hizmet sınıfına atandım. Engelli tayin hakki 1 yılı doldurmadan başvurabilir miyim?

Cevap

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 1 inci maddesinde; "Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 2 nci maddesi ve aynı Kanunun 2670 sayılı Kanunla değişik 72 nci maddesine dayanılarak, Devlet Memurlarının aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir." hükmüne ve 2014 yılında 657 sayılı Kanunun 72 inci maddesinde yapılan değişikliğe dayanılarak eklenen Ek 3 üncü maddesinde; "İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir. Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkanları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ..." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen maddede bu kapsamdaki taleplerin bahse konu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkanları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanacağı hüküm altına alındığından, kadro imkanı ve teşkilat yapısı dikkate alınarak görev yapmakta olan engelli personelin söz konusu maddeye istinaden yer değiştirme suretiyle atanma talebinde bulunmaları halinde bu taleplerin karşılanması gerektiği ve aday memurların da bu madde hükmünden yararlanabileceği anlaşılmaktadır. Bu sebeple aday memurluk süreniz dolmadan da tayin isteyebilirsiniz.

Devlet Personel Başkanlığının da görüşü de bu yöndedir. İlgili görüş için tıklayınız.

Bu soru 13,391 defa okundu. 9 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?