Memurun şartlarını taşıdığı kadroya atanmasında kurumunun takdir yetkisi var mıdır?

06/01/2017 23:25:00
Yazdır

Soru

Merhaba bir kamu kurumunda 7 yıldır memur olarak görev yapıyorum. Kurumda halihazirda bos ve bana uygun Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanmak istiyorum. Bu sebeple kurumumun personel dairesinden bilgi istedim. Yöneticilerin bunu uygun bulmadığı söylendi. Yöneticilerin böyle bir takdir hakki var midir? Kadro boş ve şartları bana uygunken önüme taş koyabilirler mi? Şimdiden teşekkür ederim.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi" başlıklı 76. maddesinde "Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler.

Memurlar istekleri ile, kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece altında aynı veya başka yerlerdeki kadrolara atanabilirler.

Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları mümkündür.

Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir." hükmü bulunmaktadır.

Bu maddede yer alan atama usulündeki takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun kullanılması amacıyla atamanın objektif şartları görevde yükselme ve unvan değişikliği esaslarına dair kurumsal yönetmeliklerde düzenlenmiştir.

Sonuç olarak, mevzuatta aranan şartları (kurumsal görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği dahil) taşımanız kaydıyla, bilgisayar işletmeni kadrosuna atanmanız konusunda Kurumunuzun takdir yetkisi bulunmaktadır. Ancak bu takdir yetkisi kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

Bu soru 3,757 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?