Aday memur, ilave dereceden ve hazırlık sınıfı nedeniyle kademeden ne zaman yararlanır?

07/01/2017 20:57:00
Yazdır

Soru

Ben Ağustos 2015'de göreve başladım. İlave derece verildiği sırada aday memurdum ve bana aday memura kademe derece ilerlemesi verilemez diyerek ilave derece verilmedi şimdi adaylığım kalktı ve hala ilave derece verilmiyor. Bu işlem doğru mudur?

Ayrıca anadolu lisesinden 2006 da mezun oldum 3+1 yıl okudum hazırlık okuduğumdan dolayı bir kademe almam gerekmez mi?

Cevap

2016-2017 toplu sözleşmesinde, 15.01.2005'den sonra göreve başlayacaklara 1 derece verilmesi karara bağlanmıştır. 2016-2017 Toplu sözleşme hükmü şu şekildedir:

"(1) 457 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek geçici madde, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen mülga ek geçici madde ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen ek geçici madde hükümleri; anılan ek geçici maddeler kapsamında belirtilen (sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar dahil) ve bu ek geçici maddeler ile 2/2/2005 tarihli ve 5289 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmamış olanlardan 15/1/2016 tarihinde görevde bulunanlar (aylıksız izinde bulunanlar dahil) ile bunlardan anılan tarihten önce emekli, adi malüllük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanlar hakkında da uygulanır."

Bu madde memurlar için özetle şunu demektedir. Bir derece veren 458 sayılı KHK hükümleri, 15/01/2005'ten sonra göreve başlayan ve 15/1/2016 tarihinde görevde bulunanlara verilecektir.

Atıfta bulunulan 458 sayılı KHK ise şu şekildedir:

"Madde 1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir.

Ek Geçici Madde - Bu Kanun ve ek geçici maddelerine göre aylık almakta olan personelden (2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa tabi olanlar dahil) 20/2/1979 tarihli 2182 sayılı, 19/2/1980 tarihli ve 2260 sayılı kanunların hükümlerinden yararlanmamış olanların kazanılmış hak aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmaksızın ve kadro aranmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine getirilir ve aynı derecede bulunulan kademede geçirilen süre üst derecedeki kademede geçmiş sayılır.

Birinci fıkra esaslarına göre verilen derece, ek geçici 12 ve 13 üncü maddeler kapsamına giren personelden 20/2/1979 tarihli ve 2182 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmamış olanların emekli keseneklerine esas aylık derece ve kademelerine eklenir.

Emekli keseneklerine esas aylıkları kazanılmış hak aylıklarının üzerinde bulunanlara, birinci fıkra esaslarına göre verilecek derece kazanılmış hak aylıkları ile emekli keseneklerine esas aylık derece ve kademelerine ayrı ayrı uygulanır.

Birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri, bu fıkraların kapsamına girenlerden bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bağlanmış olan emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylıkları ile dul ve yelim aylıkları alanlar hakkında da uygulanır.

Daha önce memuriyeti olanlardan 2182 ve 2260 sayılı kanun hükümlerinden yararlanmamış bulunanlardan bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır."

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin (Seri No 122) "IV- 457, 458 ve 459 sayılı KHK.'ler İle İlgili Ortak Açıklamalar" başlıklı bölümünün 3. sırasında "Anılan KHK.lerin yürürlüğe girdiği 15.10.1991 tarihinde görevde olup, henüz asaleti tasdik edilmemiş aday memurlar hakkında da asalet tasdiki beklenilmeksizin Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca bir derece yükselmesi uygulanacaktır." denilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesinin A-6-b bendi şu şekildedir:

"Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir."

Aynı Kanunun 158. maddesinde "Herhangi bir sınıfta aday olarak göreve başlayanlar bu Kanunun 54 üncü maddesindeki esaslara göre, girecekleri derecenin hak edecekleri kademe aylığını alırlar. Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar kademe ilerlemesi uygulanmaz." hükmü bulunmaktadır.

Lisede okunan hazırlık sınıfının 36/A-6-b kapsamına girdiği 94 Seri nolu Maliye Bakanlığı tebliğinde düzenlenmiştir. Yine Devlet Personel Başkanlığı görüşlerinde lisede okunan hazırlık sınıfları için 1 kademe verilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Ancak, Danıştay 16. Dairesi 2016 tarihli bir kararında , bu görüşlerin tam tersi bir karar vermiştir. Danıştay'ın kararına göre, hazırlık sınıfları normal eğitime hazırladığı için madde kapsamına girmemektedir. Buna rağmen bahse konu Danıştay 16. Dairesi kararının, bu aşamada sadece davanın tarafları açısından sonuç ifade ettiği değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak,

1-Toplu sözleşme hükmüyle verilen ilave bir derecenin; aday memur olup olmadığına bakılmaksızın, asalet tasdiki beklenilmeksizin, 15/01/2005'ten sonra göreve başlayan ve 15/1/2016 tarihinde görevde bulunan memurlara uygulanması gerektiğini düşünüyoruz.

2-657 sayılı Kanunun 36. maddesi ile Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı görüşleri çerçevesinde, şartları taşıyan memurlara, normal öğrenim süresinden fazla başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak bu kademe, 657 sayılı Kanunun 158. maddesi gereği asalet tasdikinden sonra uygulanabilecektir.

Bu soru 8,405 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Başıboş sokak köpeklerinin uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam