Aile hekimi olan eşimden dolayı eş durumu tayini isteyebilir miyim?

30/01/2017 15:08:00
Yazdır

Soru

Tarım Bakanlığında mühendis olarak görev yapmaktayım. Aile hekimi olarak görev yapan eşimin bulunduğu ile eş durumundan tayinimin yapılmasını istiyorum. Eş durumuna bağlı tayinde aile hekimi olarak görev yapan eşim kamu görevlisi mi sayılmaktır? Eğer kamu görevlisi sayılmıyorsa ne kadar çalışmış olması gerekiyor?

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddesi Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği memurun?

Cevap

a) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkanının olmaması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere,

b) Eşlerin her ikisinin de aynı kurumda çalışıyor olması halinde, kurumun daha fazla hizmet ihtiyacı duyduğu yere,

c) Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,

d) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,

e) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere, atanması suretiyle yapılabilir hükmü yer almaktadır.

Devlet Personel Başkanlığı 10/04/2015 tarih 2464 sayılı görüşünde aile hekimleriyle ilgili kamu personeli olarak sayılacağı ve kamu personeli sayılmayacağı halleri ve Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin hangi fıkrasına göre yer değişikli olacağını şu şekilde açıklamıştır:

"- Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "kamu personeli" deyiminin askeri kurum ve kuruluşlar da dahil olmak üzere 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde yer alan kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarında süreklilik arz eden bir görevde çalışan personeli kapsadığı,

- Sağlık Bakanlığı veya diğer kamu kurum veya kuruluşlarında Devlet memuru olarak çalışmakta iken aile hekimliği uygulaması kapsamında sözleşme imzalayan uzman tabip, tabip ve aile sağlığı elemanlarının kurumlarından aylıksız izinli sayılması ve kadroları ile ilişkilerinin devam etmesi sebebiyle, söz konusu personelin Genel Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "kamu personeli" deyiminin kapsamına olduğu değerlendirilmekte olup, eşi bu kapsamda aile hekimi veya aile sağlığı elemanı olan ilgili personeliniz hakkında mezkur hükmün (a) bendine göre işlem yapılması gerektiği,

- Sağlık Bakanlığı veya diğer kamu kurum veya kuruluşlarında sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken aile hekimliği uygulaması kapsamında sözleşme imzalayan uzman tabip, tabip ve aile sağlığı elemanlarının eski Kurumlarına dönmek istemesi halinde boş pozisyonlara öncelikle atanması sebebiyle, söz konusu personelin Genel Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "kamu personeli" deyiminin kapsamına olduğu değerlendirilmekte olup, eşi bu kapsamda aile hekimi veya aile sağlığı elemanı olan ilgili personeliniz hakkında mezkur hükmün (a) bendine göre işlem yapılması gerektiği,

- 5258 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına istinaden Sağlık Bakanlığının önerisi, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine aile hekimliği uygulamalarını yürütmek üzere sözleşme yapılan uzman tabip, tabip ve aile sağlığı elemanlarının ise Genel Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "kamu personeli" deyiminin kapsamına girmediği, eşinin bu kapsamda aile hekimi veya aile sağlığı elemanı olması halinde ilgili personeliz hakkında Genel Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre işlem yapılması gerektiği, düşünülmektedir."

Eğer eşiniz 5258 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına istinaden Sağlık Bakanlığının önerisi, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine aile hekimliği uygulamalarını yürütmek üzere sözleşme yapılan uzman tabip, tabip ve aile sağlığı elemanlarından biri sayılmakta ise eşiniz kamu personeli kapsamına girmeyecek ve Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin md. 14/d ye göre "talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere" atanması suretiyle yer değişikliği yapılabilir.

Bu soru 3,443 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?