Eş durumu mazeretiyle beş yıl nakil yasağı uygulanmadan başka kuruma nakil mümkün müdür?

18/02/2017 16:22:00
Yazdır

Soru

Belediyede kadroya gecen personel eş durumundan dolayı beş yıl yasağı uygulanmadan başka kuruma naklen tayin yapabilir mi?

Cevap

02/08/2013 tarihinde yürürlüğe konulan 6495 sayılı Kanunun 9. maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen ek geçici 41. madde gereğince sözleşmeli personel memur kadrolarına geçirilmiştir. Aynı maddede; "Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananların beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz." hükmüne yer verilmiştir.

Burada kastedilen kurumlar arası nakil prosedürü ise 657 sayılı Kanunun 74. maddesinde yer alan "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür." hükmüdür.

2016-2017 dönemi kamu görevlileri toplu sözleşmesinde, 2013 yılında kadroya geçirilen sözleşmelilere getirilen 5 yıl nakil yapılamayacağı yönündeki düzenlemeye dönük olarak şu karar alınmıştır:

"Mahalli idareler arası yapılacak naklen atamalarda süre sınırı

Madde 6- (1) 657 sayılı Kanunun geçici 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesinde yer alan "beş yıl" ibaresi mahalli idareler arasında yapılacak naklen atamalarda "iki yıl" olarak uygulanır."

Ancak aile birliği (eş durumu) mazereti, 657 sayılı Kanunun 72. maddesine göre aynı kurumun farklı yerlerdeki birimleri arasındaki geçişlerde göz önüne alınmaktadır. Bu durumda kurumlar arası nakil değil, kurum içi yer değiştirme ataması söz konusu olmaktadır.

Sonuç olarak aile birliği (eş durumu) mazereti, 5 yıl nakil yasağının uygulamasını etkilememektedir.

Bu soru 3,848 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?