Yüksek lisansı bitiren şube müdürü kurumdaki kariyer uzmanlığa geçiş yapabilir mi?

26/05/2017 22:14:00
Yazdır

Soru

2015 yılında yazılı sınav ve mülakat şeklinde yapılan görevde yükselme sınavıyla Şube Müdürü kadrosuna atandım. Kurumun ihtisas alanıyla alakalı tezli y.lisans yaptım. Kurumun kendi bünyesinde boş bulunan kariyer uzmanı kadrosuna geçiş yapabilir miyim?

Cevap

Kariyer uzman çalıştırmanın dayanağı kurumların teşkilat kanunları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41. maddesidir. Bu maddede "Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarının, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ve Bakanlar Kurulunca belirlenen bakanlık bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatları ile Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının merkez karargahlarında uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilir. Uzman yardımcılığına atanabilmek için; 48 inci maddede sayılan şartlara ek olarak, yapılacak yarışma sınavında başarılı olma ve en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bu bakanlıklar ve kurumlarca yürütülen kurumsal hizmet gerekleri çerçevesinde en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olma şartı aranır. Uzman yardımcıları mesleğe özel yarışma sınavı ile alınır. Uzman yardımcılığı giriş sınavı merkezi sınav sonuçlarına göre; yazılı ve sözlü sınav veya yalnızca sözlü sınavdan oluşur. Uzman yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezi, oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmek kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C), Dışişleri Uzmanlığı için asgari (B) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır. Uzman ve uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavı ile uzman ve uzman yardımcılarıyla ilgili diğer hususlar, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak kurumlarınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir." Hükmü bulunmaktadır.

Hükme göre kariyer uzman kadrolarına atanmak için, bu kadrolara özgü yarışma sınavı sonucunda uzman yardımcısı olarak atanmak, bu görevi en az 3 yıl yürütmek, bu süre sonunda yeterlik ve yabancı dil sınavlarında başarılı olmak gerekmektedir. Mevzuatımıza göre yüksek lisans diploması almak, yazılı ve sözlü sınavla mevcut kadroya atanmış olmak kariyer uzmanlıklara geçiş konusunda ayrıcalık sağlamamaktadır.

Ancak dönem dönem kurumların teşkilat kanunlarına konulan geçici hükümlerle kurum personeline belirli şartlarla özel sınavla kariyer uzmanlığa atanma imkanı verilmektedir.

Sonuç olarak, kurumunuzun teşkilat kanununda özel yarışma sınavıyla uzmanlığa atanmaya imkan veren bir hüküm yoksa kariyer uzmanlıklara yalnızca 657 sayılı Kanunun ek 41. Maddesinde yer alan usulle geçebileceğinizi düşünüyoruz.

Bu soru 3,124 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?