Önceki kadroma geri dönebilir miyim?

30/10/2017 23:26:00
Yazdır

Soru

Merhabalar. Ben Sağlık Bakanlığında Kadrolu Biyolog olarak görev yapmakta iken 2 yıl önce KPSS ile kadrolu Öğretmen olarak Milli Eğitim bakanlığına atandım. Şimdi tekrar eski kurumuma ve kadroma dönmek istesem dönebilir miyim? Dönmek için nasıl bir prosüdür izlemem gerekir? Teşekkürler.

Cevap

Memurların bir kurumdan diğerine nakli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74. Maddesine göre olmaktadır.

657 sayılı Kanunun 74. Maddesi:

"Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür."

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 9. ve 25. maddesi:

" (1) Unvan değişikliği sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda unvan değişikliği sınavında başarılı olmanın yanında aşağıdaki şartlar aranır.

b) Mühendis, mimar, matematikçi, istatistikçi, kimyager, fizikçi, veteriner hekim, biyolog, psikolog, sosyal çalışmacı, diyetisyen, fizyoterapist, fizikoterapist, odyolog, sağlık fizikçisi, çocuk gelişimcisi, sosyolog, antropolog, iş ve uğraşı terapisti, perfüzyonist, dil ve konuşma terapisti, tıbbi teknolog, kütüphaneci, sağlık teknikeri, tekniker, hemşire, ebe, sağlık memuru, sağlık teknisyeni, laborant, diş protez teknisyeni, hemşire yardımcısı, sağlık savaş memuru, teknisyen, teknik ressam, ressam, grafiker, şehir plancısı, kameraman ve imam hatip kadrolarına atanabilmek için;

1) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak, gerekir."

"(1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca ihraz etmiş olanların kazanılmış hakları saklıdır."

74. Maddeye göre biyolog kadrosuna tekrar atanmak için Sağlık Bakanlığına dilekçeyle başvurabilirsiniz. Bakanlık hizmetinize ihtiyaç duyarsa MEB'den muvafakat isteyecektir. MEB uygun görürse geçiş süreci tamamlanacaktır.

Bu soru 9,061 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Sizce, Ankara Büyükşehir Belediyesini, hangi aday kazanır?