KİT sözleşmeliyim belediyede yönetici atanabilir miyim?

14/11/2017 23:57:00
Yazdır

Soru

Merhaba, KİT kuruluşunda 399 nolu KHK ya tabi II sayılı cetvelde 2/1 derece/kademede 12 yıllık mühendis olarak çalışıyorum. Başka bir kurumda örneğin belediye veya belediyenin bir şirketinde üst dereceli kadrolara (daire başkanlığı, genel müdür yardımcılığı, genel müdürlük vs.) atanabilir miyim? Normalde 399 dan 657 ye geçiş olmuyor diye biliyorum ancak üst düzey kadro olunca farklı bir uygulama olabilir. Bu konudaki soruma cevap verirseniz sevinirim. Teşekkürler...

Cevap

Belediyelerdeki yöneticilikler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadrolarıdır.

Memur kadrolarına naklen geçişe dair 657 sayılı Kanunun 74. Maddesi:

"Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür.

13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir."

İstifa ederek memur kadrolarına atanmaya dair 657 sayılı Kanunun 92. Maddesi:

"İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.

657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler."

KİT sözleşmeli personeli 399 sayılı KHK ya tabidir. Bu KHK nin 3/c maddesi:

"(b) bendi dışında kalan sözleşmeli personel, teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel idare esasları dışında yürüttükleri hizmetlerinde bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hukuki esaslar çerçevesinde akdedilecek bir sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personeldir. (Bunlar bu Kanun Hükmünde Kararnamede sözleşmeli personel olarak geçecektir.)"

399 sayılı KHK nın 58. Maddesi:

"Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda uygulanması sırasında birliği sağlamak ve doğacak tereddütleri gidermekle Devlet Personel Başkanlığı yetkili ve görevlidir.

Sözleşmeli personele ilişkin olarak bu Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır."

399 sayılı KHK da KİT sözleşmelilerin KİTler dışındaki diğer kurumlardaki memur kadrolarına atanmalarına dair bir hüküm gözükmemektedir.

DPB de görüşlerinde 399'a tabi sözleşmeli personelin diğer kurumlardaki memur kadrolarına doğrudan sınavsız olarak geçmesini uygun görmemiştir. Belediyelerdeki yöneticilikler için de farklı bir durum olmadığını düşünüyoruz.

Ancak görev yaptığınız KİT'de I sayılı cetvelde sayılan memur kadrolarına atanırsanız, diğer memur kadrolarına 657 sayılı Kanuna göre naklen geçebileceğinizi değerlendiriyoruz.

Bu soru 10,488 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam