Uzman yardımcısının sevk tehir talebi reddedilebilir mi?

03/01/2018 17:32:00
Yazdır

Soru

İyi günler,

Bir kamu kurumunda uzman yard. olarak çalışmaktayım. 3 yıllık staj süremi tamamladım ancak henüz yeterlilik sınavımız yapılmadı ve halen yardımcı olarak istihdam ediliyorum.

Soruma gelirsek halen yardımcılığım devam etmesine rağmen asker alma bölge başkanlığı, askerlik sevk tarihimi tehire ilişkin personel dairesinin talebine "azami süre dolduğundan(40 ay)" gibi bir cevapla olumsuz yanıt verdi.

Ben konuya ilişkin mevzuatı incelediğimde 35 yaşına kadar staj sebebiyle erteleme yapılabileceği şeklinde açık hüküm vardı ve çalışma arkadaşlarımın ki en az 6 ay olmak üzere tehir edildi. Yaşım şu anda 28, sorum şu ki halen yardımcılığım devam ederken sevk tehiri yapılmaması doğru bir işlem midir. Bu dönemde askere alınmam mümkün müdür?

Cevabınızı çok merak ediyorum. Teşekkürler.

Cevap

17.10.2009 tarihli ve 27379 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve askerlik hizmetini yerine getirecek yükümlülerden, sevk tehiri hakkı olanların sevklerinin tehir edilmelerine ilişkin esas ve usulleri belirleyen "Milli Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliği'nin "Tanımlar" başlıklı 4. maddesinin ö ve p bentleri aşağıdaki gibidir.

"ö) Sevk tehiri işlem makamları: Yükümlülerin askerlik hizmetine sevklerini tehir etmeye, sevk tehiri sürelerini uzatmaya ve sevk tehirlerini iptal etmeye yetkili makamları,

p) Sevk tehiri teklif makamları: Yükümlülerin sevk tehiri teklifi, sevk tehiri uzatma teklifi ve sevk tehiri iptal teklifini yapmaya yetkili makamları"

Söz konusu yönetmeliğinin "Genel prensip" başlıklı 5. Maddesi aşağıdaki şekildedir.

"Her türlü sevk tehiri işlemlerinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kaynak ihtiyacı ve celp dönemleri arasındaki dengenin korunması genel prensiptir. Kaynağın azalması veya celp dönemleri arasındaki dengenin bozulması durumunda, sevk tehiri teklifleri dikkate alınmaz."

Söz konusu yönetmeliğinin "Sevk tehiri yapılabilecek yaş sınırları" başlıklı 6. maddesinin 1. ve 2. fıkrası aşağıdaki şekildedir.

(1) 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (1) numaralı alt bendine göre; 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup, hizmetinin özelliği sebebiyle sevkinin tehirine ihtiyaç duyulan kamu personelinin, kamu kurum ve kuruluşlarında mecburi hizmete tabi yükümlülerin askere celp ve sevkleri, bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde, 35 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek üzere tehir edilebilir.

"(2) 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (2) numaralı alt bendine göre; devlet veya kendi hesaplarına yurt içinde veya yurt dışında staj, dil öğrenimi, yüksek lisans, ihtisas, sanatta yeterlik, doktora eğitimi yapanların, aday memurların, sözleşmeli ve dış kaynaktan temin edilecek muvazzaf subay/astsubay adaylarının askere celp ve sevkleri, bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde, 35 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek üzere tehir edilebilir."

Söz konusu yönetmeliğinin "Sevk tehiri işlemlerinde uyulması gereken genel esas ve usuller" başlıklı 7. maddesinin 5., 6. ve 7. fıkraları aşağıdaki şekildedir.

"(5) Sevk tehiri teklif yazıları, ani gelişen durumlar hariç olmak üzere, yükümlülerin sevke tabi oldukları celp dönemlerinden en az bir ay önce sevk tehiri işlem makamında bulundurulur. Sevk tehiri teklifleri, işlem makamınca incelenerek en geç iki ay içinde sonuçlandırılır.

(6) Sevk tehiri uzatma teklifleri, ani gelişen durumlar hariç olmak üzere, sevk tehiri teklif makamları tarafından, önceden yapılan sevk tehiri teklif yazısının ilgisi yazılmak suretiyle, yükümlünün sevk tehiri bitim süresinden en az bir ay önce sevk tehiri işlem makamına gönderilir."

(7) Sevk tehiri teklif edilecek yükümlülerden, daha önce herhangi bir nedenle sevk tehirli olduğu tespit edilenler hakkında (sevk tehiri teklifi yapılacak yükümlülerden şahsi müracaatları üzerine sevk tehiri yapılanlar hariç) sevk tehiri teklifinde bulunulmaz. Başka bir nedenle sevk tehirli durumda olduğu teklif yapılacak yükümlüye tebliğ edilerek, daha önce yapılan sevk tehirinin iptal edilmesi sağlandıktan sonra sevk tehiri teklifi yapılır.

Söz konusu yönetmeliğinin "Sevk tehiri esasları ve süreleri" başlıklı 12. maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekildedir.

"b) Staj yapan yükümlülerin sevk tehirleri, yeterlik sınavına girebilmelerine imkan tanımak maksadıyla, staj eğitimleri nedeniyle yapılan azami sevk tehiri süresi bitimine göre, tabi oldukları celp döneminden bir sonraki celp dönemine kadar uzatılabilir."

Sonuç ve Değerlendirme:

Kamu personelinin çalıştığı kurumun ilgili birimi (Personel Dairesi Başkanlığı vb) sevk tehiri teklif makamı, Milli Savunma Bakanlığının ilgili birimi (Askeralma Dairesi Başkanlığı veya Askeralma Bölge Başkanlığı) ise sevk tehiri işlem makamıdır.

Uzman yardımcısı kadrolarında istihdam edilen kamu personelinin sevk tehiri yapıldıktan sonra yeniden sevk tehirlerinin yapılması mümkün değildir. Bu durumda olan personel için ilgili birimlerce sevk tehiri uzatma talebinde bulunulması gerekir. Sevk tehiri uzatma nedeni formda gösterilmeli ve belgesi eklenmelidir. (Yeterlik sınavının yapılamamış olması vb) Milli Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliği'nin ekinde bulunan formlar usulüne uygun olarak doldurulmalı ve gerekli belgeler eklenmelidir. Çalıştığınız kurumun ilgili birimine yeniden usulüne uygun olarak başvuru yapması için talepte bulunmanız lehinize olacaktır.

Bu soru 2,991 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam