Sözleşmeliyim askerlik dönüşü geri başlamadan başka kuruma yerleşirsem

11/05/2018 22:43:00
Yazdır

Soru

Hocam iyi günler ben kasım ayında askere gittim ve bir üniversite hastanesinde sözleşmeli çalışırken haklarım saklı kalacak şekilde dondurdum geçen hafta askerden döndüm bir ay içinde kuruma gidip sözleşme imzalayıp başlamam lazım ama sağlık bakanlığı alımına da yerleştim bir sıkıntı olur mu bakanlığa kayıt yapsam ?

Cevap

663 sayılı KHK'nın 3/10/2016 tarihli 45/A maddesi:

"Sözleşmeli sağlık personeli istihdamı

MADDE 45/A- (1) Bakanlık ve bağlı kuruluşları, merkez teşkilatları hariç olmak üzere ve öncelikle personel istihdamında güçlük çekilen yerlerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca ilgili mevzuatı gereği kura ile ataması öngörülenler dışında 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamında yer alan unvanlarla vize edilmiş pozisyonlarda bu maddede öngörülen şartlarla sözleşmeli personel istihdam edebilir."

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1. Maddesi:

"Yeniden Hizmete Alınma

Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulur ve istekleri halinde bu personel ayrıldığı kurumunda yeniden hizmete alınır. Ancak yeniden hizmete alınacak sözleşmeli personelin;

a) Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış bulunması,

b) Doğum sebebiyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin bitiminden itibaren en geç bir yıl; askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması,

gerekmektedir. Kurumlar, yazılı talebi takip eden en geç otuz gün içinde ilgilileri istihdam ederler.

Bu madde çerçevesinde yeniden istihdam edilecek personel ile yapılacak sözleşme eski sözleşmenin devamı niteliğindedir.

Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez."

Askerlik sonunda 30 gün içinde kurumunuza başvurmazsanız sınavsız şekilde yeniden atanma hakkını kaybediyorsunuz.

Ayrıca belirtelim ki askerdeyken sözleşmeniz fesih durumunda. Yani sözleşme bulunmadığından sözleşmeye aykırılık ya da tek taraflı fesih durumu da bulunmuyor. Bu nedenle 1 yıl bekleme süresine tabi olmadan yeni kurumda göreve başlayabileceğinizi düşünüyoruz.

Bu soru 2,839 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Yeni Zelanda'daki teröriste, 'Hristiyan terörist' denmesini doğru buluyor musunuz?