Şimdiden yerel seçimler için istifamı verebilir miyim?

15/10/2018 20:55:00
Yazdır

Soru

Merhabalar ben bir kamu kurumunda 657 ye bağlı memur olarak çalışıyorum. Kurumuma iki kez istifa dilekçemi vermeme rağmen biri ohal sebebiyle diğeri de herhangi bir gerekçe gösterilmeden uygun görülmedi. Yerel seçimler için istifa dilekçemi şuan için versem bir mahsuru var mı? 10 gün içerisinde kabul etme ve seçimler için istifalar kurum tarafından reddedilemez hükümleri şuan için de uygulanabilir mi?

Bilginiz ve cevabınız için şimdiden teşekkürler

Cevap

2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu

"Madde 18 - Hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, aday olmak isteyen belediye başkanları ve subaylar ile astsubaylar, aday olmak isteyen siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar genel ve ara seçimlerin başlangıcından bir ay önce seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler.

Madde 19 - 18 inci madde kapsamına girenlerin ayrılma istekleri en yakın amire verilecek bir dilekçeyle yapılır. Dilekçedeki imzanın sahibine ait olduğu, amir tarafından onanır ve doğruca bağlı bulunduğu bakanlığa veya kuruma derhal gönderilir. Dilekçe sahibine, dilekçenin alındığına dair bir belge ve mertebeler silsilesiyle amirlere de bilgi verilir. Aynı esaslar dairesinde telgrafla da müracaat yapılabilir. Dilekçenin bakanlığa veya kuruma geldiği tarihten itibaren, en geç on gün içinde ayrılma isteğinin kabul edildiği dilekçe sahibine ve amirlerine tebliğ olunur. "

2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun:

"Madde 8 - Mahalli İdareler seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir, Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür.

Madde 36 - Bu Kanunda özel hüküm bulunmayan hallerde 26/4/1961 gün ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 22/4/1983 tarih 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 10/6/1983 gün ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun ve bunların ek ve değişikliklerinin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. "

16 Kasım 2008 tarihli YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI:

"Kamu görevlileri ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının en geç 01 Aralık 2008 Pazartesi günü saat: 17.00'ye kadar 2839 sayılı Kanunun 18. maddesi uyarınca görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları gerektiğine ve ayrıca bunlar için aynı Kanunun 19. maddesinde yer alan görevden ayrılmaya ilişkin hükümlerin uygulanmasına karar verilmiştir."

Seçim başlangıç tarihi 1 Ocak olduğundan en son 1 Aralık 2018'e kadar istifa etmek gerekiyor.

Bu nedenle mahalli idareler seçimlerinde aday olabilme gerekçesiyle 1 Aralık tarihine kadar istediğiniz tarihte istifa etmenizin mümkün olabileceğini düşünüyoruz.

Bu soru 10,727 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.