Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/4070/
Yazdırılma Tarihi : 23 Mayıs 2024 Perşembe 17:30

Aylıksız izin sonrası göreve başlayan memurun, önceki yıldan izin hakkı var mıdır?

15/06/2020 10:05:00
Yazdır

Soru

Bir personelimiz 01.06.2018 de doğum sonrası ücretsiz izne ayrıldı. 01.04.2020 de başladı. Bu personelin hiç çalışmadığı 2019 yılından izni var mıdır? Bu konuda bir değerlendirme alabilir miyim?

Cevap

657 sayılı Kanunun yıllık izne ilişkin hükümlerine baktığımızda 102. maddede "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." hükmünü, 103. maddesinde ise "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.
Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.
Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir." hükümlerini görürüz.

Memurun ilk defa yıllık izne hak kazanabilmesi için bir yıllık hizmetinin olması gereklidir. Bu süre illa ki memur olarak geçmek zorunda değildir. Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğleri uyarınca memurun kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin tespitinde dikkate alınan sürelerle bir yıl doluyorsa yıllık izin hakkı doğmaktadır.

Kanunun 108. maddesinde ise doğum yapan memurlar için istekleri halinde iki yıla kadar aylıksız izin kullanma hakkı verilmiştir. Memurun kesintisiz iki yıl aylıksız izin kullandığı durumda en az bir yıl bütünüyle çalışmadan geçmiş olmaktadır. Sorun buradadır. Memur bütünüyler çalışmadığı bir yıl için yıllık izin kullanabilir mi? Mevcut kanun hükümlerinden bu sorunun cevabını bulamıyoruz. Ancak mülga Devlet Personel Başkanlığı verdiği görüşlerle bu noktada oluşan tereddütleri gidermiştir.

Aylıksız izin memurun yararlandığı izin haklarından biridir. İzin süresince memuriyet statüsü devam etmekte, kadro saklı kalmakta, sadece aylık ödenmemektedir. Kurum görüşlerinde yer alan temel bakış açısına göre yıllık izne hak kazanılabilmesi için yıl içinde birkaç gün bile olsa mutlaka çalışılmış olması zorunludur. Aylıksız izinde memuriyet statüsünün devam ediyor olması bu durumu değiştirmemektedir. Bu temel yaklaşıma göre, bir takvim yılı (1 Ocak-31 Aralık) süresince aylıksız izinli olan memur, söz konusu yıl için yıllık izne hak kazanamamaktadır. Memurun hizmet süresi bir yıldan fazla ise aylıksız izin sonrası göreve başladığı tarihte göreve başladığı yıl için yıllık izne hak kazanmaktadır. Yılın başında veya sonunda göreve başlanmış olması sonucu değiştirmemektedir.

Aynı durum istifa sonrası memuriyete yeniden atanma halinde de söz konusudur. Memuriyete kaç yıl ara verilmiş olursa olsun, yeniden atanıp memur statüsü kazanıldığında göreve başlanan yıl için toplam hizmet süresine göre 20 gün veya 30 gün yıllık izin hakkı doğmaktadır. Bu izin süresinde çalışılan dönemle orantılı olarak herhangi bir eksiltme yapılmamaktadır.

BENZER SORULAR
15.12.2020Yıllık izin hakkı engellenebilir mi? Fazla mesaide personelin isteği aranır mı?
01.12.2020Sağlık Bakanlığında tüm tayinler durduruldu mu?
21.10.2020Uzaktan çalışan memur yıllık iznini nasıl kullanır?
15.06.2020Aylıksız izin sonrası göreve başlayan memurun, önceki yıldan izin hakkı var mıdır?
13.01.2019Özeldeki veterinerlik süreleri, hangi halde, yıllık izinde dikkate alınır?
04.11.2018Önceki yıldan kalan iznimi 31 Aralıktan başlatarak kullanabilir miyim?
23.07.2018Sözleşmeliyim, askerlik sürem yıllık izin hesabına katılır mı?
12.06.2018İşçiyken kullanamadığım izinleri sözleşmeliye geçince kullanabilir miyim?
07.06.2018Yıllık izin alacağım bayrama denk gelen günler yıllık izinden düşer mi?
27.02.2018Sözleşmeliyken memurluğa geçtim yıllık iznim olur mu, adaylığın sonunu mu beklemeliyim?