Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/4117/
Yazdırılma Tarihi : 20 Nisan 2024 Cumartesi 02:47

Sağlık Bakanlığında tüm tayinler durduruldu mu?

01/12/2020 10:04:00
Yazdır

Soru

Son genelge ile atama, izin, emeklilik talepleri durduruldu. Eş durumu atamaları da durduruldu mu?

Cevap

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın imzasıyla 81 ilin valiliğine 'Personel İşlemleri' hakkında genelge gönderildi. 27.10.2020 tarihli ve 3137 sayılı Genelgede, Dünya Sağlık Örgütü tarafından, pandemi olarak kabul edilen Kovid-19 salgını ile mücadelenin kesintisiz, etkin, yayılımının önlenmesi ve salgınla mücadelede görev yapan personeli olası riske karşı koruyabilmek amacıyla başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken tedbirlere yönelik düzenlemeler yapıldığı ve uygulamaya konulduğu hatırlatıldı.

Bu kapsamda, gerek kamu sağlık hizmetinin verildiği sağlık tesislerinde gerek merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin enfekte olma riskini en aza indirebilmek amacıyla birçok alanda salgınla mücadele kapsamında gerekli tedbirlerin alınarak teşkilat ve kamuoyuna duyurulduğu ifade edildi.

Gelinen süreçte kamu sağlık hizmetinin kesintisiz, etkin, salgının yayılımının önlenmesi ve salgınla mücadelede her alanda yeterli sayıda ve mücadelede tecrübe kazanan personel eliyle yürütülebilmesini teminen bazı düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç duyulduğu vurgulanan Genelgede yer verilen kısıtlamalardan biri de tayin talepleriyle ilgili. Buna göre, Eşinin emekliye ayrılmasından kaynaklı atama, öğrenim durumuna dayalı atama, alt ve üst hizmet bölgelerine atama ile karşılıklı yer değiştirme ve engelli durumundan yapılacak atamalar ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 16. Maddesinde isteğe bağlı yer değiştirme hallerine, 18. Maddesinde ise bir mazerete dayanan atamalara yer verilmiştir. Genelge hükmüyle isteğe bağlı yer değiştirme taleplerinin bir kısmı durduruldu. Bunlar dışında personelin;

- Eşinin vefatından itibaren bir yıl içinde talep ettiği yere,

- Eşinden boşanması halinde anne, baba, kardeş veya reşit çocuklarının boşanma tarihinden önce ikamet ettiği ile veya D ve C hizmet grubu illerden birine ya da halen görev yaptığı hizmet bölgesi ve grubu esas alınarak 26 ncı maddenin birinci fıkrasına göre boşanma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde,

- Eş, çocuk, anne, baba veya kardeşlerinden birisinin terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olması veya çalışamayacak derecede malül ya da malül olup da çalışabilir durumda olması ile bu durumdaki kamu görevlisi olması durumunda talep ettiği yere,

- 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği kapsamında başka bir ildeki aile hekimliği pozisyonuna yerleşmesi ve yeni yerleştiği aile hekimliği pozisyonunda fiilen iki yıl görev yapması ve sözleşmesinin herhangi bir sebeple sona ermesi ve talebi halinde sözleşmesinin feshedildiği yere,

- Kadroları Bakanlıkta olup tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yapan personelin talebi halinde, ilgili uzmanlık eğitimi giriş sınavı sonucunda yerleştirildiği eğitim kurumunun bulunduğu ildeki Bakanlık kadrosuna,

nakillerinde mevcut uygulamaya devam edilecek.

Yönetmeliğin 18. Maddesinde ise bir mazerete dayalı atamalar kapsamında sağlık durumu, aile birliği ve can güvenliği mazeretlerine dayalı nakil taleplerine ilişkin hususlar düzenlenmiştir.

Sonuç olarak Bakanlık Genelgesiyle tayin taleplerine getirilen kısıtlamalar arasında isteğe bağlı tayin taleplerinin bir kısmı yer almış olup, Genelge ile Yönetmeliğin 18. Maddesinde sayılan aralarında eş durumu mazeretine bağlı tayin taleplerinin de yer aldığı mazerete bağlı diğer tayin taleplerine bir kısıtlama getirilmediğini, bu konuda Genelge öncesi uygulamaya devam edileceğini değerlendirmekteyiz.

BENZER SORULAR
15.12.2020Yıllık izin hakkı engellenebilir mi? Fazla mesaide personelin isteği aranır mı?
01.12.2020Sağlık Bakanlığında tüm tayinler durduruldu mu?
21.10.2020Uzaktan çalışan memur yıllık iznini nasıl kullanır?
15.06.2020Aylıksız izin sonrası göreve başlayan memurun, önceki yıldan izin hakkı var mıdır?
13.01.2019Özeldeki veterinerlik süreleri, hangi halde, yıllık izinde dikkate alınır?
04.11.2018Önceki yıldan kalan iznimi 31 Aralıktan başlatarak kullanabilir miyim?
23.07.2018Sözleşmeliyim, askerlik sürem yıllık izin hesabına katılır mı?
12.06.2018İşçiyken kullanamadığım izinleri sözleşmeliye geçince kullanabilir miyim?
07.06.2018Yıllık izin alacağım bayrama denk gelen günler yıllık izinden düşer mi?
27.02.2018Sözleşmeliyken memurluğa geçtim yıllık iznim olur mu, adaylığın sonunu mu beklemeliyim?