Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/4142/
Yazdırılma Tarihi : 23 Mayıs 2024 Perşembe 19:07

Sözleşmeli bilişim personeli 30 gün izne ne zaman hak kazanır?

31/03/2021 13:05:00
Yazdır

Soru

Sözleşmeli bilişim personeli olarak çalışmaktayım ve işe 18 Mart 2016 tarihinde başladım. 19 Mart 2021 itibarıyla 30 gün yıllık ücretli izne hak kazanır mıyım?

Cevap

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6. maddesi ile kapsama giren kurumların büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde bilişim hizmetlerini yürütmek ve 30 kişiyi geçmemek üzere tam zamanlı, kısmi zamanlı veya kurumların bilişim projeleri ile sınırlı sözleşmeli olarak bilişim personeli çalıştırılmasına imkan sağlanmış, maddenin üçüncü fıkrasında sayılan niteliklerin tespiti ve uygulanması, istihdam türüne bağlı sözleşmeli bilişim personeli sayısı ile ödenecek sözleşme ücretinin tespiti, aranılacak diğer özellikler, istihdama dair hususlar ile sözleşme usul ve esaslarının Maliye Bakanlığınca belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik yürürleğe konulmuştur. Yönetmeliğin "İzinler" başlıklı 14. maddesinin ilk fıkrasında, "Tam zamanlı çalışan personelden bu Yönetmelik kapsamında hizmet süresi bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara yirmi gün, beş yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir." denilmektedir. Maddenin yedi ve sekizinci fıkralarında ise, "(7) Sözleşme dönemi içerisinde kullanılmayan izinler, ertesi sözleşme dönemine devredilmez ve kullanılmayan izinler karşılığı herhangi bir ödeme yapılmaz.

(8) Bilişim projeleri süresi ile sınırlı personel çalıştırılması durumunda personelin izinleri, tam veya kısmi zamanlı çalışma durumu dikkate alınarak yukarıdaki fıkralara göre saptanır." hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, 18 Mart 2016 tarihinde işe başlayan sözleşmeli bilişim personelinin 17 Mart 2021 tarihinde 5 yılını dolduracağını, 18 Mart tarihinden itibaren de yıllık izin hakkının 30 güne çıkacağını ve bu izni 2021 yılı içinde kullanabileceğini değerlendirmekteyiz.

BENZER SORULAR
31.03.2021Sözleşmeli bilişim personeli 30 gün izne ne zaman hak kazanır?
24.08.2020Statü değiştiren personelin yıllık izin hakkı nasıl belirlenir?
06.03.2020Sağlık personelinin memuriyet öncesi hizmetleri nasıl değerlendirilir?
18.11.2019Rapor sonunda işe başlamadan yıllık izin kullanabilir miyim?
15.07.2019Sözleşmeliyim hafta sonu tatili yıllık iznimden düşülür mü?
02.06.2019Yıllık iznim hangi ayda 30 güne çıkacak?
07.04.2019Öğretim üyesiyim önceki hizmetlerim yıllık izin hesabında değerlendirilir mi?
31.03.2019Sözleşmeliyim, işçi olarak çalıştığım süreler yıllık iznimde sayılır mı?
26.01.2019Belediye taşeron firmasında geçen hizmetim yıllık iznimde sayılır mı?
11.11.2018PMYO öğrenim süreleri yıllık izin hesabında sayılır mı?