Üniversite hastanesinde döner sermaye dağıtımında ayrımcılık yapılabilir mi?

28/09/2005 12:41:00
Yazdır

Soru

İyi günler,
Öncelikle böylesine güzel bir site hazırlayarak, biz memurların sorunlarını gündeme getirip, kamuoyunu bilgilendirdiğiniz için teşekkür ediyorum.
Ben bir üniversite hastanesinde Hemşire olarak görev yapıyorum, diğer hastanelerde olduğu gibi bizim hastanemizde de döner sermaye uygulaması olduğundan bugüne kadar döner sermayemizi aylık olarak düzenli şekilde almaktaydık. Ancak, hastane yönetiminin aldığı bir kararla bundan böyle döner sermaye ödemesinin yalnızca hocalara (doçent ve profesor düzeyindeki öğretim üyelerine) yapılması, diğer personele (doktor, hemşire ve idare personel) ödeme yapılmamasını kararlaştırmış.
Benim öğrenmek istediğim, hastane yönetiminin böyle keyfi bir karar alması yasal olarak mümkün müdür? Döner sermayenin kime ne oranda verileceğini düzenleyen yasal bir düzenleme var mıdır? Alınan bu karara karşı hangi hukuki yollara başvurulabilir.
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim. Saygılarımla,

Cevap

2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 58. maddesinin (a) fıkrasının 4. bendinde; her eğitim, öğretim, araştırma veya uygulama birimi veya bölümü ile ilgili öğretim elemanlarının katkısıyla toplanan döner sermaye gelirlerinin en az yüzde otuzunun kuruluş veya birimin araç, gereç araştırma ve diğer ihtiyaçlarına ayrılacağı, kalan kısmının ise üniversite yönetim kurulunun belirleyeceği oranlar çerçevesinde bağlı bulunduğu üniversitenin araştırma fonu ile döner sermayenin bağlı bulunduğu birimde görevli öğretim elemanları ve aynı birimde görevli 657 sayılı Devlet Memurları Yasasına tabi personel arasında paylaştırılacağı kuralına yer verilmiştir.

Sizin durumunuz için Üniversite Yönetim Kurulunun kararını görmeden görüş belirtmek doğru olmaz. Muhtemelen yönetim kurulunuz o dönem için kimseye
döner sermaye ödemesi yapılmamasını kararlaştırmış olabilir. Doçent ve profesörlerin aldıkları döner sermayeler ise hastaların tercihli olarak hocalara yaptırdıkları muayene ve ameliyatlar için extradan yatırdıkları paraların hocalara verilmesi gereken bölümünden kaynaklanıyor olabilir. Bu tutarlar da hocaların normal rutin görevlerinin dışında fazladan yaptıkları işin karşılığıdır. Ancak daha net değerlendirme yapabilmek için yönetim kurulu kararını okumak gerekmektedir.

Ancak böyle bir ayrım yapılmış ise yapılan ayrımın doğru olduğunu düşünmüyoruz. Danıştay Sekizinci Dairesinin K: 1999/387 kararında bir memur benzer bir konuda açtığı davayı kazanmıştır.

Bu bağlamda, ilgili onaya bakmanız ve ayrım yapılması halinde hakkınızı dava yoluyla aramanızın uygun olacağını düşünüyoruz.

Bu soru 10,048 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
YORUMLAR