Aday memura giyecek yardımı yapılır mı?

15/11/2005 00:00:00
Yazdır

Soru

Merhabalar. kolay gelsin. Biz tarım bakanlığına bağlı ziraat ve su ürünleri mühendisleriyiz. Tarım ilçe müdürlüğünde giyim yardımı konusunda ihtilaflı
durumlar var. Giyim kuşam yardımı konusunda deri ceket verilmemekte ve hatta "aday memurlar 6 ayı doldurmadan yararlanamazlar" denilmektedir. Bu konuda bilgi verirseniz sevinirim.

Cevap

657 sayılı Devlet memurları Kanununun Giyecek Yardımı başlıklı 211 inci maddesinde "Devlet memurlarından hangilerinin ne şekilde giyecek yardımından faydalanacakları Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlayacakları bir yönetmelik ile tespit olunur." denilmektedir.

Bu hüküm çerçevesinde hazırlanan "Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği" 9/10/1991 tarih ve 21016 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Yönetmeliğin "Giyecek Yardımından Yararlanacak Olanlar" başlıklı 3 üncü maddesinde "2 nci maddede belirtilen personelden giyecek eşyası verilecek olanlar, kadro unvanları ve hizmet sınıfları itibariyle ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilmiştir. Bu cetvellerde yer almayanlar her ne suretle olursa olsun bu yardımdan yararlandırılmazlar.
Giyecek yardımından yararlanılacak bir göreve aday memur olarak atananlar, bu yardımdan memurlar gibi yararlanırlar."
hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, asli memura yapılan giyecek yardımının aday Devlet memuruna da yapılması zorunluluk arz etmektedir.

Bu soru 29,613 defa okundu. 8 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
İmamoğlu'nun, 'tüm verileri kopyalayın' talimatını doğru buluyor musunuz?