POMEM mezunu aday polis memuru, KPSS ile atandığı memurluğa geçiş yapabilir mi?

21/11/2006 00:56:00
Yazdır

Soru

1- Merhaba ben Üniversite mezunuyum ve 11 aydır polis memuru olarak çalışmaktayım. Vergi denetmen Yardımcılığı sınavını kazandım aday memurluğum henüz kalkmadı ayrıca mesleğe girmeden önce göreve atandıktan itibaren 6 yıl süreyle başka bir kuruma nakil yoluyla atanamaz seklinde bir taahhütnameye imza attırdılar. Emniyet teşkilatı kanunu ek 24. maddede de aynı ibare yer almaktadır. Bu durum benim bu kadroya geçişime engel olur mu? Muvafakat ta bir sorun yaşanır mı?

2- merhaba
POMEM 2.dönem mezunu olarak polis memuru olarak 5 ay önce İstanbul da aday polis memuru olarak göreve başladım 17 kasım cuma günü Adıyaman orman bölge müdürlüğüne mühendis olarak atandım polisliği bırakıp atandığım kadroya geçmek istiyorum. Bu mümkün müdür?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54 üncü maddesinin ikinci fıkrasında "Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz", memurların bir kurumdan diğer bir kuruma naklinin düzenlendiği mezkur Kanunun 74 üncü maddesinin birinci fıkrasında da "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan bir kadroya nakilleri mümkündür." denilmektedir.

657 sayılı Kanunun 54 üncü maddede geçen "nakil" ibaresinden memurun başka kurumlarda durumuna uygun bir kadroya sınava tabi tutulmaksızın naklen atanmasının anlaşılması gerektiği, aday memur iken özel yarışma sınavları ile girilmesi şart olan mesleklerde giriş sınavını kazananların söz konusu görevlere atanmalarının ise 657 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde geçen "nakil" anlamında değerlendirilmeyeceği, dolayısıyla 657 sayılı Kanunun 36 maddesinin A bendinin Ortak Hükümler Bölümünün 11 fıkrasında sayılan görevlere kurumların muvafakatiyle atanabileceği düşünülmektedir. Konuya ilişkin kararlar için tıklayınız.

Diğer taraftan, 4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu 26/4/2005 tarih ve 5336 sayılı Kanunun 2 nci maddesi eklenen ek 24 maddesinin 5 inci fıkrasında "Polis meslek eğitim merkezlerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aday polis memuru olarak atanırlar. Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla atanamazlar. Bu süre zarfında memuriyetten çekilen, çekilmiş sayılan, meslekten veya memuriyetten çıkarma cezası alan ve asli memurluğa atanamayarak ilişiği kesilenler, mecburi hizmet sürelerinin kalan her yılı için, kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarını tazminat olarak ödemek zorundadırlar." denilmektedir.

5336 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme özel bir düzenlemedir. 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinde yapılan düzenleme ise genel bir düzenlemedir. Bir hususa ilişkin olarak genel ve özel düzenleme olması halinde özel düzenlemeye göre uygulama yapılır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde 3201 sayılı Kanuna 5336 sayılı Kanunla ekli ek 24 madde hükmü uyarınca polis olarak atanmış olmanız halinde 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi hükmü uyarınca naklinizin yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Bu soru 53,203 defa okundu. 44 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Erkan Oğur'un, İbrahim Kalın'a önce eşlik edip sonra da 'İçimin bir köşesi cız etmişti' demesi hakkında ne düşünüyor sunuz?