POMEM sonrası polis olan kişi, sözleşmeli pozisyona geçiş yapabilir mi?

22/11/2006 23:09:00
Yazdır

Soru

Ben Üniversite mezunuyum ve 5 aydır polis memuru olarak çalışmaktayım. 4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu 26/4/2005 tarih ve 5336 sayılı Kanunun 2 inci maddesi ile eklenen ek 24 maddesi uyarınca polis olarak atandık. Sağlık Bakanlığı 2006 KPSS sınavına girmiş bulunmaktayım. İlerde 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personel alımlarına müracaat edip sözleşmeli sağlık personeli olmam mümkün müdür?

Cevap

4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu 26/4/2005 tarih ve 5336 sayılı Kanunun 2 nci maddesi eklenen ek 24 maddesinin 5 inci fıkrasında "Polis meslek eğitim merkezlerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aday polis memuru olarak atanırlar. Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla atanamazlar. Bu süre zarfında memuriyetten çekilen, çekilmiş sayılan, meslekten veya memuriyetten çıkarma cezası alan ve aslî memurluğa atanamayarak ilişiği kesilenler, mecburi hizmet sürelerinin kalan her yılı için, kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarını tazminat olarak ödemek zorundadırlar." denilmektedir.

1- Madde metni 6 yıl boyunca başka kurumlara nakil olarak atanılamayacağını belirtmektedir. Nakil kavramı 6572e tabi kadrolar için söz konusudur. Polislik'de 657 sayılı Kanuna tabidir. Bu nedenle üniversite mezunlarından söz konusu madde uyarınca polis yapılanlar diğer memur kadrolarına nakil olarak geçememektedir.

2- Ancak bu şekilde polis olarak atanmış birisi istifa eder veya istifa etmiş sayılırsa, öğrenim masraflarını tazminat olarak ödemek şartıyla, bekleme sürelerine uyarak (6ay veya 1 yıl) yeni bir memuriyet kadrosuna KPSS ile atanabilir. Bir örnek verecek olursak; kişi polis olarak atansın ve bir yıl sonra istifa etsin. Usulüne uygun istifa ettiğini varsayarsak bu kişi yeni bir memuriyete atanmak için 6 ay beklemalidir. 6 ayı bekleyen bu kişi KPSS yerleştirmelerine katılarak, yeniden memurluk yolunu deneyebilir.

3- Kişi sözleşmeli pozisyonlara atanmak için 6 ay veya 1 yılı beklemek zorunda değildir. Bekleme süresi sadece memurluk kadroları için söz konusudur. Buna göre yukarıdaki polis memuru istifa ederse veya istifa etmiş sayılırsa, ğrenim masraflarını tazminat olarak ödemek şartıyla, sözleşmeli pozisyonlara atanabilir. Peki nedir bu sözleşmeli poizsyonlar: 399 sayılı KHK'ya tabi KİT'ler, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli sağlık personeli ve sözleşmeli öğretmen istihdamı, teşkilat kanunlarına göre çalıştırılan sözleşmeliler, 49242e tabi sözleşmeliler, belediyelerdeki sözleşmeliler vs...


Bu soru 40,687 defa okundu. 26 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Erkan Oğur'un, İbrahim Kalın'a önce eşlik edip sonra da 'İçimin bir köşesi cız etmişti' demesi hakkında ne düşünüyor sunuz?