Açıktan vekil olarak atanmış olanlara, 666'ya göre ek ödeme verilir mi?

07/02/2012 18:17:00
Yazdır

Soru

Ben Birecik belediyesinde vekil memur olarak veteriner hekim kadrosunda çalışmaktayım. 2006 yılında belediyede münhal bulunan veteriner hekim kadrosunu; 657 sayılı devlet memurları kanununun 86. ve 175. maddelerine istinaden açıktan atandım. O gün bu gün tüm takıldığım konuları ve özlük haklarımı sizin sitenizden öğrendim ancak bu ay tıkanmış durumdayım. Bu konuda sizden yardım bekliyorum.

Muhasebe servisimiz en son çıkan 161 no?lu tebliğde A maddesinin 2. fıkrasının, ğ bendinde açıktan vekil atananlara ek ödeme yapılmaz diye bir şey olduğunu ve bunu alamayacağımı söylediler. Daha önceki 2006/ 10344 sayılı KHK ve 666 sayılı KHK de aksi bir durum söz konusu değildi. Ancak bu tebliğ de tereddütte düştüm. Bu durumda ek ödeme alamaz mıyım? Alabilir miyim? Bu durumda belediyelerde çalışan birçok vekil atanan arkadaşımın da mağdur olacağını düşünüyorum. Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum.

Çok teşekkür ederim.

Cevap

666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair KHK

Devlet memurlarına ek ödemeye yapılmasına ilişkin 375 sayılı KHK'nın ek 9 uncu maddesinde, vekalete ilişkin olarak şu hüküm yer almaktadır:

?Birinci fıkra kapsamına giren personelden; kurumlarınca bir kadroya kurum içinden veya kurum dışından vekalet ettirilenlere, vekaletin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine istinaden yapılmış ve bu hususun onayda belirtilmiş olması, vekalet görevinin Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar ile atama yapılması gereken kadrolar için ilgili bakan, diğer kadrolar için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi, vekalet eden personelin asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadrolar için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) taşıması kaydıyla vekalet ettikleri kadro için öngörülen ek ödemenin asli kadroları için öngörülen ek ödemeden fazla olması halinde, aradaki fark, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve bu görev fiilen yapıldığı sürece ödenir. Ancak, mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık ve refakat izni, geçici görev, vekalet, görevden uzaklaştırma, hizmet içi eğitim, seminer ve kurs nedenleriyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenlere bu şekilde ödeme yapılmaz.?

666 Sayılı KHK için Tebliğ

161 seri no?lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği 2 inci maddesinin (ğ) bendinde ?375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren personelden, anılan maddenin üçüncü ve altıncı fıkraları ile söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10 uncu, geçici 12 nci, geçici 14 üncü ve geçici 16 ncı maddelerinde yer alan hükümlere istinaden;

?

ğ) Bir kadroya açıktan vekil olarak atananlar,

?

hiçbir suretle söz konusu ek 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ek ödemeden yararlandırılmayacaktır.?denilmektedir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca;

375 sayılı KHK ek dokuzuncu maddesinde ek ödemenin kurum içinden ve kurum dışından vekil olarak atananlara asıl kadrolar için belirlenen ek tazminattan vekalet edilen kadro için belirlenen ek ödemeden fazla olması halinde fazla olanın ödenmesi düzenlenmiştir.

Açıktan vekil olarak atananlara ek ödemenin yapılmayacağına ilişkin düzenleme ek 9 uncu maddede yer almamaktadır.

Ancak 161 seri No?lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği 2 inci maddesinin (ğ) bendinde açıktan vekil olarak atananlara ek ödemenin ödenmeyeceği düzenlenmiştir. 375 sayılı KHK ek 9 uncu maddesi yer alan ?Bu maddenin uygulamasına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.? hüküm uyarınca Maliye Bakanlığı yetkisini memurun aleyhine kullandığı değerlendirilmektedir.

Bu soru 15,488 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Başıboş sokak köpeklerinin uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam