Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/2563/
Yazdırılma Tarihi : 17 Haziran 2024 Pazartesi 11:35

Öğretmenin primi kaç gün yatmaktadır?

14/08/2014 00:09:00
Yazdır

Soru

Merhaba
Ben bir öğretmen senede kaç gün pirim alır diye sormak istiyorum
Yani sekiz senelik öğretmenin pirim günü kaç olur mesela?
İnşallah cevap verirsiniz.

Cevap

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu "Sigortalı sayılanlar" başlıklı 4 üncü maddesinde sigortalı sayılanlar sayılış olup aynı Kanunun başlıklı 80 inci maddesinde "Prime esas kazançlar " belirtilmiştir.
Mezkur Kanunun 80 inci maddesinin( j) bendinde "(Ek: 31/7/2008-5797/1 md.) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ilgili mevzuatı çerçevesinde uzman ve usta öğretici olarak çalıştırılanların prim ödeme gün sayısı 30 günü aşmamak kaydıyla, bir takvim ayı içerisinde hak kazandıkları brüt ek ders ücreti toplam tutarının, prime esas günlük kazanç alt sınırına bölünmesi sonucu bulunur. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda tam sayıdan sonraki küsuratlar dikkate alınmaz." hükmü bulunmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığınca Maliye Bakanlığı'nın konuya ilişkin uygulamaya yönelik görüşü sorulmuş, Maliye Bakanlığı Bütçe ve mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 9 Temmuz 2010 tarih, 10283 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına gönderilen yazıda; 5510 sayılı yasanın ilgili hükümleri tekrarlanarak, ek ders ücreti karşılığı çalıştırılanların, prime esas gün sayısının farklı olarak hesaplanması gerektiği belirtilmiştir. Ek ders ücreti karşılığı -uzman ve usta öğretici statüsü dışında- çalıştırılanların prim ödeme gün sayısının bir takvim ayındaki ek ders saati toplamının 7.5 saate bölünmesi suretiyle bulunabileceği yönünde görüş bildirilmiştir.
Çalışan öğretmenlerin statülerine bağlı olarak ilgili hakkında yatırılan SGK primleri farklılık arz edebilmektedirler.

Devlette 657 sayılı Kanunun hükümlerine tabi öğretmen kadrolarında memur olan öğretmenler hakkında çalıştıkları her ay için tam prim kesintisi yapılmaktadır. Yılda 360 gündür.

Öğretmen özel okullarda tamgün sigortalı çalışıyor ise 360 gün, ders saati ile anlaşılmış ise ona göre farklı prim yatabilir.

Devlette ders ücreti karşılığında çalışan öğretmenlerin ise her 7,5 saate 1 gün hesabı ile primleri yatırılmaktadır.

BENZER SORULAR
19.07.20212008 Ekim sonrası memurluğa başlamış olan ziyaretçimizin soruları ve cevaplar
15.03.20202008 yılı Ekim öncesi sigortalı çalışmanın emekliliğe etkisi nasıl olur?
26.04.2018Memur vhki emekli maaşı neden aynı oluyor?
29.04.2017Memur emeklisi eş ve çocuk yardımından faydalanabilir mi?
24.04.2015İsteğe bağlı sigortalı olan memur nasıl çalışmaya başlayabilir?
14.08.2014Öğretmenin primi kaç gün yatmaktadır?
02.04.2014Sağlık personeline ödenen ek özel hizmet tazminatından SGK primi kesilir mi?
25.01.2010Emekli olduktan sonra, 2 yıllık yüksek okulu bitiren memurun derecesi değişir mi?
05.10.2008Açıktan vekil olarak çalışmış olanlar sosyal güvenlik bağlamında eski memur mu sayılır?
31.03.2008Doğum iznine ayrılan memur, aylıksız izin dönemi emeklilik keseneklerini sonradan ödeyebilir mi?