Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/3597/
Yazdırılma Tarihi : 23 Mayıs 2024 Perşembe 19:14

Yüksek lisansta ingilizce hazırlık yılı için kademe verilir mi?

29/01/2018 10:18:00
Yazdır

Soru

İyi akşamlar. Devlet memuru olarak teknik hizmetler sınıfında inşaat mühendisi kadrosunda görev yapmaktayım. Memuriyet devam ederken kendi branşımda 2017 yılında 2 yıl süreli tezli yüksek lisansı tamamladım. Yüksek lisans için 2010 yılında 1 yıl ingilizce hazırlık okudum. Bunun için talebim doğrultusunda bana 1 kademe verildi.2017 yılında yüksek lisansı bitirince tekrar kurumumdan talepte bulundum. Kurumum 2010 yılında ingilizce hazırlıkta verilen 1 kademeyi iptal ederek 2017 yılındaki yüksek lisans sonucunda 1 kademe verdi. Bu uygulama doğru mudur. Bir hak kaybım varsa ne yapmam gerekir. Bilgi verirseniz sevinirim. iyi çalışmalar dilerim.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A - 6b hükmü:

"Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir."

Bu hüküm yalnızca ortaokul ve dengi, lise ve dengi okullarda normal öğrenim süresinden fazla öğrenim yılı nedeniyle ilave kademeyi sağlamaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A - 9 hükmü:

"Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yüksek öğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisansüstü ihtisas sertifikası alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır. Master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesleği ile ilgili öğrenim dalında doktora yaptığı takdirde iki kademe ilerlemesi uygulanır."

Bu hüküm ile gerek memuriyetten önce gerekse memuriyetleri sırasında lisansüstü (tezli veya tezsiz ayrımı yapılmaksızın) öğrenim görenlerin bu öğrenimlerinin kademe ilerlemesi veya derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilmesi öngörülmektedir.

Sonuçta, yüksek lisansı tamamlayınca bir kademe ilerlemesi alabileceğinizi ancak yüksek lisans hazırlık yılı için ayrıca kademe ilerlemesi uygulanamayacağını düşünüyoruz. Yani kurumunuzun işlemi bizce doğru gözükmekte.

BENZER SORULAR
20.01.2021Vakıf üniversitesinde çalışılan süreler Devlet üniversitesinde değerlendirilir mi?
27.04.2020OHAL Komisyonu kararıyla dönen öğretmen, açıktaki süreleri için kademe alır mı?
21.02.2020Lisans mezuniyetim için ikinci kez ilave derece alabilir miyim?
28.08.20191. derece uzman yardımcısı uzman olduğunda 1 derece alır mı?
24.03.2019Üst dereceye atandım maaş farkı verilir mi?
17.11.2018Üst öğrenim intibakında kanunda olmayan şartlar aranıyor
30.10.2018Üst dereceye nasıl yükselirim?
06.08.2018MEB'de ücretli öğretmenlik yaptığım süreler neden derecemde sayılmıyor?
02.08.2018Disiplin cezası teklif edildi ama zamanaşımı oldu, 8 yıla 1 kademe alabilir miyim?
30.07.2018Kalkınmada öncelikli yerde sözleşmeli çalıştığım süre için kademe alamaz mıyım?