Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/376/
Yazdırılma Tarihi : 28 Mart 2023 Salı 17:40

Üniversite Akademik Personel Kadroları Arasındaki Geçişler

20/03/2004 00:00:00
Yazdır

Soru

Aralık 2003 tarihinde A üniversitesinde uzman kadrosunda çalışırken doktoramı tamamladım ve başka bir üniversiteye yardımcı doçent olarak geçtim. Şu an ailevi nedenlerle eski üniversite dönmek istiyorum. Bu mümkün müdür?

Cevap

2914 sayılı Kanunun Uygulanacak diğer kanun hükümleri düzenleyen 20'nci maddesinde; "Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır." hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun Memurların Bir Kurumdan Diğerine Nakillerini düzenleyen 74'üncü maddesinde; "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır." hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm gereğince, durumunuza uygun bir kadroya naklen geçmenizin mümkün olacağı değerlendirilmektedir. Ancak, 2003/42 nolu Başbakanlık Genelgesi gereğince acil ve zorunlu hallerde Başbakanlıktan izin alınarak naklen geçiş yapılabilmektedir.

BENZER SORULAR
28.08.2021Bölüm başkanı araştırma görevlisine bölüm dışı ek görev verebilir mi?
16.06.2019Sözleşmeliyim, öğretim görevlisi olmak için istifa edersem bekleme süresi uygulanır mı?
03.05.2019Araştırma görevlisi mesai saatlerine uymadığı için uyarılabilir mi?
07.04.2019Öğretim üyesiyim önceki hizmetlerim yıllık izin hesabında değerlendirilir mi?
21.04.2018Sözleşmeli öğretmendim performans nedeniyle sözleşmem feshedildi öğretim görevlisi olabilir miyim?
09.09.2017Ayrıldığım üniversitedeki Doçent kadrosuna dönebilir miyim?
14.07.2017Araştırma görevliliğinden istifa talebim kabul edilmeden sözleşmeli (4/B) göreve başlayabilir miyim?
05.03.2017Akademik personel, 8 yıla bir kademe uygulamasından yararlanabilir mi?
01.01.2017Akademik personelin istifası başka yerdeki akademik kadrolara atanmasına engel midir?
11.12.2016Yardımcı doçentin istifası için hizmet süresi şartı var mıdır?