Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/4152/
Yazdırılma Tarihi : 23 Mayıs 2024 Perşembe 21:49

Gökçeada ve Bozcaada'ya atanacak memurlarla ilgili memleket detayı!

22/10/2021 12:06:00
Yazdır

Soru

Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatında sözleşmeli mühendis olarak görev yapmaktayım. Kütüğüm Çanakkale ili Gökçeada ilçesine bağlı. 1151 sayılı Kanuna göre bu ilçelere atanmak için ada ahalisinden olmak gerekiyor. Acaba sözleşmeli personel olarak bu Kanuna istinaden nüfusuna kayıtlı olduğum Gökçeada'ya tayin talep edebilir miyim?

Cevap

Uzun yıllar Osmanlı egemenliğinde kalan Gökçeada ve Bozcaada Balkan Savaşı sonunda 1912 yılında Yunanistan tarafından işgal edilmiş ve Lozan Anlaşmasına kadar işgal altında kalmıştır. Lozan Anlaşmasıyla birlikte her iki ada Türk egemenliğine girmiştir. Adalarda o tarihlerde rum nüfusu ağırlığı olduğundan, bu husus da dikkate alınarak farklı bir yönetim yapısı oluşturulmuştur.

25 Haziran 1927 tarihli ve 1151 sayılı Bozcaada ve İmroz Kazalarının Mahalli İdareleri Hakkında Kanunun 2. maddesinde o dönem nahiye statüsünde olan bu iki ilçede düzenin sağlanması için çalıştırılacak memurların yerli halktan atanacağı, 15. maddesinde ise nahiye müdürü tarafından atanan memur ve müstahdemlerin ada ahalisinden olmasının şart olduğu, istenilen nitelikte personel bulunmadığı takdirde diğer ada halkından, bu şekilde de ihtiyaç karşılanamaz ise diğer illerden atama yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Örneğin Bozcaada'da hizmete alınacak bir kamu görevlisi öncelikle Bozcaada ahalisi arasından, olmaz ise Gökçeada'dan bu da olmaz ise diğer illerden atanabilecektir.

Ancak o günlerden bugüne köprülerin altından çok sular akmış, Gökçeada ve Bozcaada'nın yapısı değişmiş, o yıllarda yürürlükte olan Memurin Kanunu yürürlükten kalkmış, 657 sayılı Kanun yürürlüğe girmiş, KPSS uygulaması başlamış, kamuya personel alımlarında merkezi sisteme ve yerleştirmeye geçilmiştir. Günümüzde mahallinden personel temini sadece kamuya sürekli işçi alımlarında uygulanmakta; ilçe, il ve bölge düzeyinde alım yapılabilmektedir. Bu da Gökçeada ve Bozcaada'ya özgü değil ülke çapında uygulanmaktadır. Günümüzde her iki ilçeye de Türkiye'nin her yerinden memur ve sözleşmeli personel ataması yapılabilmektedir. Yani 1151 sayılı Kanun fiilen uygulanmamaktadır.

Diğer taraftan 4/B kapsamındaki sözleşmeli personelin görev yeri değişikliğine ilişkin hususlar Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da düzenlenmiştir. Esaslar'ın ek 3. maddesine göre sözleşmeli personelin; eş durumu mazereti, sağlık mazereti, karşılıklı yer değiştirme (becayiş), can güvenliği mazereti ve yeni sözleşmeli personel alımı dönemlerinde en az 3 yıl hizmeti bulunan sözleşmeli personele sunulan görev yeri değişikliği hakkına dayalı olarak görev yeri değiştirilebilmektedir.

Sonuç olarak; sonradan yürürlüğe konulan düzenlemeler sebebiyle 1151 sayılı Kanunun yukarıda yer verilen hükümlerinin uygulama imkanı kalmadığından, başka bir ilde görev yapan sözleşmeli personelin Gökçeada'ya atanmasının sadece Esaslar'ın ek 3. maddesinde sayılan gerekçelere dayalı olarak yapılabileceğini değerlendirilmekteyiz.

BENZER SORULAR
22.10.2021Gökçeada ve Bozcaada'ya atanacak memurlarla ilgili memleket detayı!
22.10.2019Sözleşmeli astsubaylık görevinden ayrılan memur olabilir mi?
23.02.2019Hapis cezası aldım görevim sona erer mi?
06.08.2017Görevi kötüye kullanmaktan hak mahrumiyeti aldım memurluğum nasıl etkilenir?
13.08.2014İstifa eden diş hekimi kuraya girmeden yeniden diş hekimi nasıl atanabilir?
14.05.2013Yaş şartı memur veya başka statüde çalışanlar için aranmaz mı?
15.01.20082 yıl deniz astsubaylığı yapan kişi memur olabilir mi?
13.08.20063 yıl ağır hapis yatan kişi memur olabilir mi?
13.03.2004Ticaret Odasında Çalışanlar Sınavsız Olarak Memurluğa Atanabilir mi?
31.01.2004Yerel Seçimler İçin İstifa Eden Ama Aday Olamayanların Görevlerine Dönüşleri