Memurken kullanılmayan yıllık izin, KİT'e geçince kullanılabilir mi?

12/06/2017 15:30:00
Yazdır

Soru

Merhaba, KPSS ile bir KİT'e atandım. DPB yaptığı açıklamada KİT sözleşmelilerin 2016 yılında kullanılmayan izinlerini kullanabileceklerini belirtmiş. Benim eski kurumumda 2016 yılında OHAL dolayısıyla kullanamadığım izinlerimi kullanmam mümkün mü? DPB açıklaması beni de kapsa mı? Şimdiden teşekkür ederim.

Cevap

DPB bahsettiğiniz açıklamasından sonra gelen sorular üzerine verdiği bir görüşle konuya açıklık getirmiştir. Bu görüşe göre Devlet memuru iken kullanmadığınız yıllık izni sonradan geçtiğiniz KİT sözleşmeli statüde kullanmanız mümkün değildir.

DPB'nin resmi sitesindeki görüşü şu şekildedir:

"İlgi yazıda belirtildiği üzere Başkanlığımız tarafından yapılan 23/03/2017 tarihli açıklamada "KİT sözleşmeli personelinin 2016 yılında kullanılmayan yıllık izinlerinin 2017 yılında kullanılması gerektiği değerlendirilmektedir." denilmek suretiyle sözleşmeli personelin 2016 yılına ait yıllık izinleri hususu açıklığa kavuşturulmuştur.

Öte yandan, 399 sayılı KHK "Yıllık İzin" başlıklı 21'inci maddesinin birinci fıkrasında "Sözleşmeli personelden hizmeti 10 yıla kadar olanlara (10 yıl dahil) yılda 20 gün, 10 yıldan fazla olanlara yılda 30 gün ücretli izin verilir. Yıllık izin verilmesine esas hizmetin tesbitinde kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süreleri ile askerlik hizmeti gözönüne alınır. Bu şekilde hizmet süresi bir yıldan az olanlar ile kısmi zamanlı istihdam edilenlerden bir yıldan az süreli sözleşme yapılanlara (yıl içinde memur statüsünden sözleşmeli statüye geçirilenler hariç) yıllık izin verilmez." hükmü yer almaktadır.

Mezkür hükümde "yıl içinde memur statüsünden sözleşmeli statüye geçirilenler hariç" ifadesine yer verilmek suretiyle memur statüsünde görev yapmaktayken elde edilen izin haklarının sözleşmeli statüye geçişi takiben de kullanılmasına imkan tanınmıştır. Söz konusu düzenlemede "sözleşmeli statüye geçirilenler " denilmek suretiyle esas olarak Teşebbüs emrinde (I) sayılı cetvelde yer alan kadrolarda görev yapmaktayken sözleşmeli statüye geçirilenler kastedilmektedir.

Ayrıca, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının personel rejimini düzenleyen, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede, sözleşmeli personelin hak ve yükümlülükleri, memuriyet statüsünden bağımsız olarak düzenlenmiştir. 13/3/1990 tarih ve 02162 sayılı yazımızda yer alan I seri nolu KİT Personel Rejimi Genel Tebliğinde "Sözleşmeli personelin naklen atanması söz konusu olmadığından bir sözleşmeli personelin diğer bir teşebbüs veya bağlı ortaklıkta görev alması, açıktan işe alma niteliğindedir..." hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla Devlet memurlarının sözleşmeli statüye geçişleri açıktan atama niteliğindedir.

Bu itibarla, diğer kurum ve kuruluşlarda görev yapmakta iken sözleşmeli statüye geçen personelin 399 sayılı KHK "Yıllık İzin" başlıklı 21'inci maddesinin birinci fıkrasında geçen "yıl içinde memur statüsünden sözleşmeli statüye geçirilenler hariç" ifadesi kapsamında ele alınamayacağı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçmiş yıllara ait kullanılmayan izin haklarının kullandırılmasının mümkün olmadığını düşünüyoruz.

Bu soru 3,092 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?