Sözleşmelinin personelin (399) mehil müddetinde iş günü uygulaması

02/07/2017 23:10:00
Yazdır

Soru

Bir kamu kurumunda 399'a tabi sözleşmeli personel olarak çalışmaktayım. 16.06.2017 tarihinde mesai bitiminde tebliğ edilmek üzere başka bir bölgeye naklen tayin oldum. 15 günlük mehil müddeti 01.07.2017 cumartesi günü dolmakta. Kanunen bu sürenin bitimini izleyen işgünü mü yoksa 15 günlük süre içerisinde mi atandığım bölgeye başlamalıyım? 15 gün içerisinde göreve başlamadığım için müstefi olduğum söylendi.

Cevap

399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi Hakkında KHK nin 9. Maddesinde "Sözleşme süresi içerisinde gelişen hizmet şartlarına göre sözleşmeli personelin görevi veya görev yeri değiştirilebilir. Görev veya görev yeri değişikliklerinde yeni görev yerine hareket ve işe başlama süresi aynı yerde göreve başlayacaklar için tebliği izleyen gün, başka yerdeki göreve başlayacaklar için 15 gündür." hükmü bulunmaktadır.

Madde metninde "işgünü" denmese de KHK nin bu maddesinin gerekçesinde "Sözleşme süresi içinde hizmet şartlarına göre sözleşmeli personelin görev veya görev yerinin değiştirilebileceği, aynı yerdeki görev yerlerinin değişikliğinde tebliğ gününü izleyen iş gününde; başka yerlerdeki görev yerinin değişmesi halinde ise tebliğ tarihinden itibaren 15 nci günü izleyen iş gününde göreve başlamaları hükme bağlanmaktadır." şeklinde kanun koyucunun amacı açıkça ortaya konmuştur.

Sonuç olarak, başka yerdeki bir göreve atandığınızdan tebliğ tarihinden itibaren 15 nci günü izleyen iş gününde yeni görevinize başlamanız gerekmektedir.

Sorunuza göre 03.07.2017 pazartesi gününde yeni görevinize başlamanız gerektiğini, bu tarihte göreve başlamanız halinde müstafi sayılmanızın uygun olmayacağını düşünüyoruz.

Bu soru 3,500 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?