Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/3673/
Yazdırılma Tarihi : 17 Haziran 2024 Pazartesi 09:37

Kimyager TH veya SH olabilirken biyolog neden sadece SH olabiliyor?

01/12/2019 17:00:00
Yazdır

Soru

Biyolog olarak çalışıyorum. Çalıştığım kurum gereği teknik hizmet sınıfı iş yapıyor, araziye çıkıyorum. Sağlık hizmetleri sınıfında yer alıyorum. Teknik hizmet sınıfında yer alan kimyager ile statü olarak aynı olmama rağmen 400 TL kadar aramızda maaş farkı bulunuyor. Teknik hizmet sınıfına geçebilir miyim? Kimyagerler çalıştığı kuruma bağlı olarak th ve sh sınıfı ayrımında olabilirken , bizim mağduriyetimiz giderilebilir mi?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. Maddesi:

II - TEKNİK HİZMETLER SINIFI:

Bu Kanunun kapsamına giren kurumlarda meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa eden ve meri hükümlere göre yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, matematikçi, istatikçi, yöneylemci (Hareket araştırmacısı), matematiksel iktisatçı, ekonomici ve benzeri ile teknik öğretmen okullarından mezun olup da, öğretmenlik mesleği dışında teknik hizmetlerde çalışanlar, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek Bölge Plancısı, 3437 ve 09/05/1969 tarih 1177 sayılı Kanunlara göre tütün eksperi yetiştirilenler ile müskirat ve çay eksperleri, fen memuru, yüksek tekniker, tekniker teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahip olup, en az orta derecede mesleki tahsil görmüş bulunanlar, Teknik Hizmetler sınıfını teşkil eder.

III - SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI:

Bu sınıf, sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağlığı dahil) mesleki eğitim görerek yetişmiş olan tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi memurlar ile bu hizmet sahasında çalışan yüksek öğrenim görmüş fizikoterapist, tıp teknoloğu, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmetler mütehassısı, biyolog, pisikolog, diyetçi, sağlık mühendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı, (Fizik tedavi, laboratuvar, eczacı, diş anestezi, röntgen teknisyenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni dahil) sağlık savaş memuru, hayvan sağlık memuru ve benzeri sağlık personelini kapsar.

Kimyager kadroları teknik hizmetler sınıfı ya da sağlık hizmetleri sınıfında, biyolog kadroları sadece sağlık hizmetleri sınıfında yer alıyor.

Hizmet sınıflarının belirlenmesinde unvanları kazandıran öğrenimlerin niteliği ve unvanların görev yaptıkları alanlar belirleyici oluyor.

Mevcutta dolu biyolog kadrolarının teknik hizmetler sınıfına da alınabilmesi için kanun ya da toplu sözleşme hükmü gerektiğini düşünüyoruz. Burada YÖK'ün teknik unvan ve teknik öğrenim olduğuna dair görüşünün de önem taşıdığını belirtelim.

BENZER SORULAR
15.11.20214 yıllık üniversiteyi bitiren sözleşmeli hemşirenin maaşında değişiklik olur mu?
24.03.2021Unvanı değişen memura atandığı tarihten geçerli olarak bu unvanın aylığı ödenir mi?
25.10.2020Derece yükselmesinde yeni derecenin aylığı ne zaman ödenmeli?
25.06.2020Sınav kazanıp unvanı değişen memurun maaşı düşer mi?
14.05.2020Sağlıkta çalışan işçiler de pandemi ek ödemesini alır mı?
11.05.2020Sağlık'ta idari izinli sayılanlara nöbet ücreti ödenir mi?
10.02.2020Özel kalem müdürünün maaşı ne kadardır?
27.01.2020Aynı unvanlı personele farklı tutarda sosyal denge tazminatı ödenebilir mi?
24.11.2019Sözleşmeli personelin 4B fazla çalışma izni
23.11.2019Bölge ek tazminatı üst öğrenime mi kadroya göre mi verilir?