Malulen emeklilik ile istekle emeklilik maaşı aynı mıdır?

14/12/2008 09:45:00
Yazdır

Soru

Ordu mensubuyum sekiz yıl fiili hizmetim var. Kilo fazlalığından dolayı malulen emekli olma durumum var. Şayet emekli olursam maaş bağlanır mı ve sağlık hakkım devam eder mi?Ayrıca size danışmak istediğim bir konu da:Psikiyatrik bir rahatsızlıktan tam malul olarak emekli olmak maaş yönünden artı bir avantaj sağlar mı? İlginiz için çok teşekkür ederim.

Cevap

Belirttiğiniz duruma göre 8 yıllık fiili hizmetiniz, bu hizmet sürenize karşılık 5434 sayılı T.C,Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine göre (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40 ncı maddesi ile TSK. Mensupları yine görev yaptıkları süreye karşılık fiili hizmet süresi zammından yararlanmaya devam edeceklerdir) her hizmet yılınıza karşılık 3 ay olmak üzere elde etmiş olduğunuz 24 ay fiili hizmet süresi zammınız bulunmaktadır. Bu durumda 10 hizmet yılınızı tamamladığınız anlaşılmaktadır.

Sözü ettiğiniz rahatsızlıklarınızın maluliyet kapsamına girip girmeyeceği konusu tıbbi uzmanlık isteyen bir konu olmaktadır. Bu kararı verecek yetkili merci ise, adınıza düzenlenecek sağlık kurulu raporunuzu inceleyecek olan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kuruludur..

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca hakkınızda maluliyet kararı alınması durumunda tarafınıza 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanmak suretiyle aylık bağlanması mümkün görülmektedir. Tarafınıza aylık bağlanması durumunda mevcut yasal düzenlemeler gereği emeklilerin yararlanmakta olduğu sağlık hakkından sizin de yararlanmanız mümkün olabilecektir.

Maluliyet kararı ne şekilde verilirse verilsin hakkınızda aylık hesaplamada esas alınacak kriterlerin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesine göre 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununda yer alan aylık hesaplama kriterleri olacağından, bağlanacak olan aylığın artı bir avantajı ya da dezavantajının olmayacağını, diğer bir ifade ile malulen emeklilik ile gerekli yaş ve hizmet şartını yerine getirmek suretiyle istekle emekliye ayrılanlar hakkında uygulanan aylık hesaplama sistemi arasında bir farklılık bulunmadığını düşünmekteyiz.

5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanmak ve 01.07.2008-31.12.2008 tarihleri arası için tespit edilen memur maaş katsayısı esas alınmak suretiyle hesaplanan en düşük bir aylık maaş tutarı aşağıda belirtilmiştir. (Malulen emekliler ile istekle emekliler için aynı tutar verilecektir. Ancak, belirtilen bu tutar ödenen en düşük malulen yada istekle emeklilere ödenen tutar olmakta, aylık hesaplamada esas alınan kriterlere göre -yani derece, kademe, ek gösterge, yüzdelere göre tespit edilen tazminat (5434 SK.EK 70 md), makam tazminatı, temsil yada görev tazminatı gibi- ödenen bir aylık tutarlar farklı olabilmektedir.)

743, 34 YTL. aylık maaş ödenecektir. 5454 sayılı Kanun gereği bu tutarın yüzde 4'ü olan 29,73 YTL vergi iadesi yerine geçen ödeme ile birlikte alınacak olan maaş 773,07 YTL'dir.

Benzer konularda tıklayınız.

http://sorucevap.memurlar.net/soru/1224/

http://sorucevap.memurlar.net/soru/1269/

Bu soru 43,523 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Lojmanlar, içinde oturana, satılmalı mı?