Memur, doğum sonrası aylıksız izin bitiminde yarım zamanlı çalışabilir mi?

08/05/2017 23:28:00
Yazdır

Soru

657 sayılı DMK ya tabi doğum yapan memur 2 yıl aylıksız izin kullandıktan sonra, çocuk ilkokul çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışabilir mi ? Aylıksız izin kullanmak yarı zamanlı çalışmaya engel olur mu?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108/B maddesinde "Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir." hükmü bulunmaktadır.

Yine 657 sayılı Kanunun ek 43. maddesinde "Doğum yapan memurlar doğum sonrası analık izninin veya 104 üncü maddenin (F) fıkrası uyarınca kullanılan iznin, eşi doğum yapan memurlar ise babalık izninin bitiminden, ilgili mevzuatı uyarınca çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar olan dönemde, ayrıca süt izni verilmeksizin haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep edebilirler. Bu kapsamda yarım zamanlı çalışmaya başlayan memur, aynı çocuk için bir daha bu haktan yararlanmamak kaydıyla başvuru tarihini izleyen ay başından geçerli olmak üzere normal zamanlı çalışmaya dönebilir. Bu fıkra hükmünden yararlanan memura, yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen ay başından itibaren, mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılır. Bunların fiili çalışmaya bağlı ödemeleri hakkında ise ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaya devam olunur. Derece yükselmesi ile kademe ilerlemesi için aranan süreler açısından bu şekilde çalışılan dönemdeki hizmet süreleri yarım olarak dikkate alınır. Bu kapsamdaki memurun çalışma saatleri ilgili kurum tarafından belirlenir. Bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşleri de istekleri üzerine çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten veya 104 üncü maddenin (A) fıkrası uyarınca sekiz haftalık izin verilmesi ya da aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca izin kullanılması halinde bu izinlerin bitiminden itibaren bu fıkra hükümlerinden yararlanır.

Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile bu haktan yararlanamayacak memurları; hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında birlikte veya ayrı ayrı belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir." hükmü bulunmaktadır.

Ek 43. maddede yarım zamanlı çalışmaya başlama süresinin başlangıcı ve sonu açıklanmıştır. Buna göre başlangıç; doğum sonrası analık izninin veya 104 üncü maddenin (F) fıkrası uyarınca kullanılan iznin, eşi doğum yapan memurlar için ise babalık izninin bitimidir. Ancak görüşümüze göre bu başlangıç tarihleri yarım zamanlı çalışma döneminin başlangıcını göstermektedir. Yani memurlar, doğum sonrası analık izninin veya 104 üncü maddenin (F) fıkrası uyarınca kullanılan iznin, eşi doğum yapan memurlar için ise babalık izninin bitiminden, çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar olan dönem içerisinde uygun gördüğü bir tarihte bu hakkı kullanabilir.

Sorunuza göre aylıksız izin kullanmış olmanızın yarım zamanlı çalışmaya engel olmayacağını, doğum sonrası aylıksız izninizin bitiminden itibaren çocuğunuzun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar yarım zamanlı çalışabilme hakkınızın bulunduğunu düşünüyoruz.

Ancak belirtmemiz gerekir ki ek 43. madde uygulaması, yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile bu haktan yararlanamayacak memurların tespit edileceği Bakanlar Kurulu kararı yürürlüğe konulduğunda netleşecektir.

Bu soru 9,205 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?