OHAL öncesi müstafi sayıldım, memurluğa dönmek istiyorum ne yapmalıyım?

10/08/2017 23:27:00
Yazdır

Soru

Sözleşmeli personel olarak ilçe müdürlüğüne atandım haziran ayında kadro verilmesiyle 4/A kadrolu oldum. Ancak 10 gün mazeretsiz işe gitmediğim tutanakla tespit edildi ve 2015 ekim ayı itibari ile görevimden çekilmiş sayıldım yani kendim istifa dilekçesi vermişim gibi işlem görülüp 2015 yılı ekim ayı itibari ile görevimden çekilmiş sayıldım. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92. maddesi gereğince görevden çekilen memur bekleme süresini yani usulüne uygun olanlarda altı ay usulüne uygun olmayan durumlarda yani benim durumumda bir yıl olan bekleme süresini doldurunca görevine geri dönebilir diyor. Ben de süre dolunca görevime dönmek için personel genel müdürlüğüne dilekçeyle müracaat ettim. Ancak bana personel ihtiyacımız var ama biz alımlarımızı KPSS göre yapıyoruz şeklinde bir gerekçeyle olumsuz yanıt verdiler. Ben zaten 2011 yılında KPSS'de aldığım puan ve yaptığım tercih doğrultusunda atamayla geldim gökten zembille memur olmadım. Ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92. maddesinde de en fazla iki defa olmak üzere memur görevine tekrar dönebilir diyor. Ben dilekçe vereli nerdeyse bir yıl olacak bi türlü görevime dönemiyorum. Görevime geri dönmem için nasıl bir yol izlemeliyim ne yapmalıyım nereye nasıl müracaat etmeliyim hakkımı nerede nasıl arayabilirim bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler iyi çalışmalar dilerim.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 94. maddesinde "Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır." hükmü 97. Maddesinde "Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere; A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden, B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden, Devlet memurluğuna alınamazlar." hükmü 92. maddesinde "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler." hükmü bulunmaktadır. 92. Maddede yer alan "atanabilirler" ifadesi kurumlara takdir yetkisi sağlamaktadır.

8.2.2015 tarihli ve 29261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Personeli Genel Tebliğinin (Seri No: 5) 5. Bölümünde "Memurluktan Çekilenlerin Yeniden Devlet Memurluğuna Alınmaları: Daha önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak çalışmış olup da iki defadan fazla olmamak üzere kendi istekleriyle memuriyetten çekilen veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan, aynı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca yeniden memurluğa dönmek isteyenlerin, 657 sayılı Kanunun 97 nci maddesinde belirtilen bekleme sürelerini doldurmuş olmaları halinde, atanmak istedikleri kamu kurum ve kuruluşlarına başvurmaları gerekmektedir.

Bu durumda olanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak istihdamları, durumlarına uygun boş kadro bulunması ve hizmetlerine ihtiyaç duyulması halinde, başvuracakları kamu kurum ve kuruluşlarının takdirinde bulunmaktadır." hükmü bulunmaktadır.

Kurumların boş memur kadrolarına açıktan veya nakil suretiyle yapılabilecekleri toplam atama sayısı sınırı her yıl merkezi yönetim bütçe kanunu ve bu çerçevede çıkarılan Başbakan Onayında belirlenmektedir. Yani istifa edenlerin dönüşünde kullanılabilecek kadrolar sınırlıdır. (Mahalli idareler için norm kadro sınırı geçerlidir.)

657 sayılı Kanunun 92. maddesine göre görevinize dönme hakkınız bulunmaktadır. Ancak mevzuatta kurumları atamanızı yapmaya zorlayacak herhangi bir düzenleme bulunmuyor.

Başvurduğunuz kurum talebinizi kadro ve hizmet ihtiyacına göre değerlendirerek atamanızı yapıp yapmama konusunda takdir yetkisine sahiptir. Ancak belirtmeliyiz ki bu yetki kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlıdır. Takdir yetkisinin farklı gerekçelerle kullanıldığını düşünüyorsanız talebinizi yenileyerek sonuca göre yargı yoluna gitmeniz mümkündür.

Bu soru 4,988 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?