İstifa edeceğim, kabul edilmese de 1 ay bekleyip görevden ayrılabilir miyim?

13/01/2018 23:50:00
Yazdır

Soru

.. Müdürlüğünde memur olarak çalışıyorum. Görevimden istifa etmek istiyorum ancak bir sorum var. İstifa ile ilgili kurumla görüştüğümde yasal süreyi bekleyip 1 ay süre sonunda valilik istifamı kabul etmese dahi görevimi bırakabileceğimi söylediler. Bu şekilde istifa etmem mümkün mü? İleride tekrar memur olmak istediğimde bir sorun oluşur mu? Kurumun istifa ile ilgili yaklaşımı doğru mu? Yani 1 ay süre 657 sayılı kanunun 94.Maddesinde geçmektedir. Ancak, şu an olağanüstü hal olduğundan Madde 96 geçerli olmalı diye düşünüyorum. Cevaplarsanız sevinirim, saygılarımla.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 94. Maddesi:

"Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Çekilmek istiyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir. Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartiyle bir ay kaydına tabi değildirler.

657 sayılı Kanunun 96. Maddesi:

"Olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet memurları, çekilme istekleri kabul edilmedikçe veya yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar."

657 sayılı Kanunun 97. Maddesi:

"Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere; A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden, D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette, Devlet memurluğuna alınamazlar."

OHAL döneminde 1 aylık bekleme süresi uygulanmamaktadır. Bu dönemde Valilikçe istifanız kabul edilmeden veya yerinize biri atanmışsa o kişi göreve başlamadan görevinizi bırakamamalısınız.

Sorunuza göre istifanız kabul edilmeden görevinizi bırakırsanız bir daha memurluğa atanamayacağınızı düşünüyoruz.

Bu soru 5,695 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Yeni Zelanda'daki teröriste, 'Hristiyan terörist' denmesini doğru buluyor musunuz?