1994 SSK girişi, 2010 yılında memur olan engelli ne zaman emekli olur?

17/05/2018 00:20:00
Yazdır

Soru

14.04.1975 doğumluyum, SSK ilk girişim 15/11/1994 tarihinde yapıldı ve toplamda SSK'dan 3032 günüm var(Sağlam Raporu ile). 27/07/2010 tarihinde %50 Özürlü Raporumu aldım ve Orman Gen.Müd. açmış olduğu engelli kadrosundan %50 raporla 25/11/2010 tarihinde başlamış olduğum memuriyetime halen devam ediyorum. Ne zaman emekli olabilirim?

Ayrıca sakatlık indiriminden yaralanamıyorum. Çünkü ilimizdeki vergi dairesine 2011 yılında vergi indirim başvurusunda bulundum ancak kanalıyla hakem hastaneye yönlendirildim, hakem hastane de %50 raporun düşebileceği söylendi.Bu şekilde girdiğimden beri vergi indiriminden faydalanmıyorum. yani direk olarak vergi indiriminden faydalanmam söz konusu olur mu?

Cevap

Sigortalı olarak çalıştıktan sonra 2010 yılında engelli kadrosundan memur olan kişinin sosyal güvenlikle ilgili sorularını değerlendirmemiz:

Kısa bilgiler :

-2008 yılı Ekim ayından sonra memur olanlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri kapsamındadır.

-Göreve girmeden önce çalışma gücünün % 60'ını veya vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilenlere malulluk aylığı bağlanamamaktadır.

- Malullük aylığından yararlanamayanlara, en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığı bağlanabilmektedir. Malullük aylığı koşullarını kazanamıyorlar.

Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usülüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

- a) % 50 ila % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,

- b) % 40 ila % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün,

- malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla ikinci fıkranın (a) bendindeki yaş şartları aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanırlar.

- Engellilik aylığında yaşı tamamlama şartı aranmaz.

- Engellilik aylığı müracaat tarihinde memur olma şartı aranır.

- Memurluk öncesi sigortalı süreler belirtilen sigortalılık süresine ve prim ödeme sayılarına katkı sağlar.

Sonuç değerlendirmemiz:

% 50 engellilik durumunuza göre 16 yıllık sigortalılık sürenizin olması + 4320 günde Sosyal Güvenlik Kurumu primleri yatmış hizmetiniz olması durumunda engellilik aylığı için müracaatta bulunabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

15/11/1994 sigortalılık başlangıcınız olursa 16 yıllık sigortalılık sürenizi tamamlamış olursunuz. Artı 2018 yılı Nisan ayı itibariyle de hem işçilik hizmetleriniz hem de memurluk hizmetlerinle beraber 4320 gün hizmetinizi de tamamlamış olduğunuzda engellilik aylığı için müracaatınızda bir engelin olmayacağını söyleyebiliriz. Bunun için çalıştığınız Kurum aracılığı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat etmeniz gerekir.

5510 sayılı Kanunda yalnızca malullük, vazife malullüğü aylığı veya işgöremezlik geliri bağlanmış olanların kontrol muayenesine tabi tutulabilecekleri belirlenmiş olduğundan, engellilikten dolayı yaşlılık aylığı alanların kontrol muayenesine tabi tutulmadıklarını değerlendirmekteyiz.

% 50 engelli olarak memur olan kişinin emeklilik hakları 5510 sayılı Kanunda bulunur, Vergi indirimi ise Gelir Vergisi Kanununda bulunur. Bu nedenle verilen her iki hak ayrı ayrı uygulanması gerektiğini, vergi indirim oranının düşürülmesinin engelli aylığını etkilemeyeceğini değerlendirmekle birlikte bu konuda hem Maliye Bakanlığı hem de Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat edip bilgi almanızı tavsiye edebiliriz.

Bu soru 3,755 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Türkiye ile ABD arasında yapılan anlaşmayı nasıl buluyorsunuz?