Hamile zabıta memuru da, gece nöbetinden muaf olur mu?

29/08/2013 21:12:00
Yazdır

Soru

SORU: iyi akşamlar ben İstanbul'un bir ilçe belediyesinde zabıta memuruyum.15 haftalık hamileyim. 08.30-17.00 çalışma saatlerine ek olarak haftada bir gün sabah 8.30 dan gece 22.00 a nöbetimiz oluyor.Ayrıca hafta tatilimizde şenlik olduğu zaman sabahtan gece 24:00 ı geçene kadar çalışıyoruz.Bu fazladan çalışmamıza zabıtanın aldığı mesai parasını sayıyorlar.Size sorum 657 sayılı dmk' nun 101.maddesinde geçen hamile kadına gece nöbeti yazılamaz ibaresi beni de kapsıyor mu? Eğer bu haktan yararlanırsam mesaim kesilir mi hani nöbete kalmadığım için mesaimi vermezlerse haklılar mı?

Cevap

CEVAP:

657'de 101. maddesinde değişiklik yapılmıştır. Bu maddenin başlığı "Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usulünün tesbiti:" şeklindedir.

Madde şu şekildedir:

"Madde 101 - Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir.

Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi halinde hamileliğin yirmidördüncü haftasından önce ve her halde hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki iki yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Engelli memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez."

Dikkat edileceği üzere madde zaten günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerdeki memurlar için getirilmiştir. Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetler için tek bir istisna getirilmiştir. O istisnada ise,
1- Doktor raporunda belirtilmesi halinde hamileliğin 24. haftasından önce,
2- Doktor raporu olmasa da hamileliğin 24. haftasından sonra ve doğumdan sonra 2 yıl süreyle,
gece nöbeti ve vardiyası verilemez.

Diğer taraftan, maddenin yüklemi "verilemeyebilir" şeklinde değil "verilemez" şeklinde düzenlendiği için, durumu yukarıda 2 başlık altında gösterilen maddeye giren bayan memurlara, 657'nin 100. maddesinde belirtilen günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri dışında görev verilmemelidir.

Aksi bir durum, Türk Ceza Kanunu açısından "görevi kötüye kullanma" fiili içerinde değerlendirilecektir.

Bu soru 10,234 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?