Mazeret izni ne zaman yenilenir?

07/12/2016 22:09:00
Yazdır

Soru

Selamın Aleykum. 2015 Ağustos ayında KPSS ile atandım. 2015 Aralığında 3, 2016 Mayısında 4 gün mazeret izni kullandım. Adaylık süresini uzatmalarına ve bir yılı doldurmuş olmamıza rağmen yıllık izin vermiyorlar ve 2015 in mazeret iznini de sayarak şu ana kadar 7 gün mazeret kullandığımı ve asalet tasdik olana kadar sadece 3 gün mazeret izni kullanma hakkim olduğunu söylüyorlar. Acaba mazeret iznim resmiyette ocak 2016 da mı yenileniyor yoksa işe başlama tarihimden 1 yıl sonra olan ağustos 2016 da mi? Veya kurum yaptığında haklı mi? Bilgilendirirseniz müteşekkir olurum.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 23. maddesinde "Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler." hükmüne 102. maddesinde "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." hükmüne 103. maddesinde "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.. " hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanunun 104. maddesinin (C) fıkrasında ise "(A) ve (B) fıkralarında belirtilen haller dışında, merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret halinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usülle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür. " hükmüne yer verilmiştir.

Sonuç olarak,

1) 1 hizmet yılını dolduran memur, adaylığının devam edip etmemesine bakılmaksızın, yıllık izin hakkını kazanacaktır.

2) Aday memurlara göreve başladıkları tarih itibariyle mazeret izni verilmesi mümkündür.

3) Ancak amirin, memurun mazeret durumu ile yıllık izin hakkı olup olmadığını da dikkate alarak mazeret izni verip vermemekte ve süresini belirlemekte takdir yetkisi bulunmaktadır.

4) Memurlara "bir yıl içinde on gün" mazeret izni öngörüldüğünden, her yıl 1 ocak itibariyle mazeret izinlerinin yenilenmesi gerektiği, bu nedenle geçmiş yılda kullanılan mazeret izinlerinin cari yılın izninden düşülemeyeceği değerlendirilmektedir.

Konuya ilişkin diğer yazılarımız:

Tıklayınız.

Tıklayınız.

Bu soru 31,777 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?