Eşi ölü doğum yapan memur babalık izni kullanabilir mi?

31/12/2016 17:57:00
Yazdır

Soru

Merhabalar;

Eşim bir hafta önce 26. haftada ölü doğum yaptı. Eşime doğumdan kaynaklı olarak öncesi ve sonrası olarak doğum izni verildi. Ölü doğumda babalık izni ile alakalı somut bir veri bulamadım. Ölü doğumda babalık izni kullanılabilir mi? Zaman olarak ne zaman kullanılabilir? Şimdiden teşekkürler, kolay gelsin.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104. maddesinde; "A) Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği halinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü halinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır.

B) Memura, eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine on gün babalık izni; .. verilir. " hükmü bulunmaktadır.

Kamu Personeli Genel Tebliğinde (Seri No: 6) eşi ölü doğum yapan memurun babalık iznine ilişkin herhangi bir açıklamaya yer verilmemiştir. Ancak bu Tebliğde, 657 sayılı Kanunun 104/A maddesinde doğum olayına bağlanan analık izni için "Ölü doğum yapan memur, sağ doğum yapan memura verilen doğum öncesi ve doğum sonrası analık izninden aynı şekilde yararlanacaktır." düzenlemesi yapılmıştır.

Benzer şekilde, 657 sayılı Kanunun 104/B maddesinde babalık izninin kullanımı da doğum olayının gerçekleşmesine (sağ ya da ölü doğum ayrımına gidilmemiştir) bağlandığından, eşi ölü doğum yapan memurların, istekleri üzerine, doğum tarihinden itibaren 10 gün babalık iznini kullanabileceğini düşünüyoruz.

Bu soru 6,930 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?